Rubriky
Aktuality

Českobudějovické mamocentrum má nové prostory

Mamocentrum EUC Kliniky v Českých Budějovicích nabízí ženám od ledna 2020 možnost vyšetření v nových moderních prostorách. Mamocentrum vzniklo sloučením dvou pracovišť a nově jej budou moci pacientky najít na EUC Klinice v ulici Matice školské (poliklinika Jih). Ženám v Jihočeském kraji chce poskytnout příjemné prostředí se všemi atributy komplexní špičkové zdravotní péče na jednom místě.

Sloučením dvou pracovišť vznikne akreditované pracoviště pro screening a diagnostiku rakoviny prsu, které bude počtem vyšetření patřit k největším v České republice. Sjednotí se objednávání pacientek na vyšetření, zefektivní se celý proces práce, dojde k lepší zastupitelnosti jednotlivých pracovníků mamocentra. Pacientky čeká prostorné klimatizované pracoviště s otevřenou příjmovou recepcí a pohodlnou čekárnou.

Pracoviště bude disponovat třemi mamografickými a dvěma ultrazvukovými vyšetřovnami. V průběhu roku 2020 se vybavení mamocentra rozšíří o mamografický přístroj se stereotaxí. Ten umožní odběr vzorků tkáně právě pod navigací mamografickým přístrojem, což je důležité tam, kde nejsou vidět podezřelé změny na ultrazvuku, a tedy není možné provést odběr za ultrazvukové navigace. Pacientkám tak odpadne cestování za tímto výkonem do Prahy.

Vyšetření na mamografu je účinnou formou prevence rakoviny prsu. Díky mamografu se dají nalézt i velmi malé nádory v počátečním stadiu, kdy jsou snadno léčitelné, s minimálními následky odstranitelné a pro pacientku neznamenají ohrožení zdraví či života.

Na mamografické vyšetření se ženy objednávají buď v rámci preventivní mamografie nebo diagnostické mamografie. Preventivní mamografii absolvují ženy, které nemají žádné obtíže a měly by dodržovat dvouletý interval vyšetření. To se týká žen ve věku od 45 let výše, kterým mamografické vyšetření hradí zdravotní pojišťovna. K tomuto vyšetření je potřeba doporučení od gynekologa či praktického lékaře.

Dle doporučení KOMD (Komise odborníků mamární diagnostiky) je vhodné začít s prevencí u žen bez pozitivní rodinné anamnézy již ve 40. roce věku, kdy je provedena vstupní mamografie, a dle typu žlázy pak odborník stanoví další formu a typ sledování. Doporučení od gynekologa či praktika v tomto případě není potřeba, ale vyšetření si žena hradí sama. Na diagnostickou mamografii se objednávají ženy (někdy i muži), které mají obtíže a zde samozřejmě na časovém intervalu nezáleží.

Za loňský rok bylo provedeno na obou mamografických pracovištích dohromady více než 35 tisíc mamografických vyšetření, přes tři a půl tisíce ultrazvukových vyšetření a téměř 300 biopsií.

Mamocentrum bude od ledna 2020 na adrese: EUC Klinika České Budějovice, Matice školské 1786/17, 1. patro. Objednání možné on-line přes webové stránky www.euc/mamo, nebo telefonicky: 389 109 909.

Dle TZ

www.euc.cz

Zdroj: medicina.cz