Centrum specializované péče pro nebezpečné nákazy

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí v pražské Nemocnici Na Bulovce získala na konci roku 2019 oficiální statut Centra specializované péče pro izolaci pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc. V civilním sektoru jde o jediné specializované pracoviště tohoto typu v České republice. Hlavním úkolem specializovaného centra je ochrana občanů ČR před vysoce nakažlivými nemocemi. Může jít například o MERS (blízkovýchodní respirační syndrom), plicní formu moru, případně o krvácivou horečku typu ebola nebo lassa, což jsou závažná nakažlivá onemocnění vyskytující se v Africe.

Nemoci jsou do Evropy importovány několikrát do roka z důvodu stále dostupnějšího cestování do exotických destinací. Pokud tedy například někdo přicestuje z oblastí, kde se vyskytuje potenciálně nebezpečná nákaza a zjevně trpí příznaky vysoce nakažlivé nemoci, musí být v co nejkratším čase hospitalizován právě ve specializovaném centru na Bulovce. Jedině tak lze předejít riziku šíření nákazy na území ČR.

Vždy musí být velmi pečlivě a správně zvážena všechna rizika. Pokud má lékař podezření na vysoce nakažlivou nemoc, musí okamžitě kontaktovat orgány na ochranu veřejného zdraví, což je epidemiolog a následně naše specializované centrum. S takovým pacientem se pochopitelně zachází ve zcela specifickém režimu. Musí být chráněno okolí pacienta – ostatní pacienti, personál nemocnice i převozová služba. Zásadní je, aby se pacient co nejrychleji ocitnul ve speciálním bioboxu – uzavřeném prostoru, ze kterého je znemožněn únik choroboplodných zárodků.

Centrum je vybaveno ochrannými pomůckami, obleky s filtro-ventilační jednotkou i vlastním přístrojem pro základní laboratorní vyšetření. Provoz zajišťuje speciálně vyškolený tým 25 zdravotníků, který sestává z lékařů a středního zdravotnického personálu. Jakmile je hlášeno podezření na vysoce nebezpečnou nákazu, tým je schopen centrum aktivovat do jedné hodiny. Připraveny jsou tři bioboxy s kapacitou až čtyř pacientů, přičemž v jednom z nich může být například matka s dítětem. V případech, kdy je u pacienta potvrzena vysoce nakažlivá nemoc, dochází také k aktivaci speciální vojenské biologické nemocnice v Těchoníně, která se kapacitně zvládne postarat i o lidi, kteří byli s nakaženým pacientem v kontaktu.

Na rok 2020 je dále naplánováno rozšíření centra o lůžko s možností poskytování intenzivní péče. „V současném bioboxu jsme schopni pacientovi poskytnout základní léčbu, nicméně nemůžeme zde provádět umělou plicní ventilaci a očišťovací metody – například dialýzu při selhání ledvin,“ vysvětluje MUDr. Hana Roháčová, PhD., primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí v Nemocnici Na Bulovce.

Ministerstvo zdravotnictví již schválilo nezbytnou přestavbu části stávajících prostor na jednotce intenzivní péče. Po dokončení veškerých nutných úprav tak bude v Nemocnici Na Bulovce nově k dispozici tzv. intenzivní lůžko, u kterého bude možné nakaženému pacientovi poskytnout širší spektrum zdravotní péče.

Dle TZ

www.bulovka.cz

Zdroj: medicina.cz