Laboratoře mohou odhalit skryté problémy sportovců

Každý sportovec by měl věnovat svému zdravotnímu stavu velkou pozornost.  Má totiž přímý vliv na jeho sportovní výkon. Důležitou součástí objektivního posouzení zdravotního stavu je i laboratorní vyšetření, zejména tehdy, pokud se objeví potíže s výkonností či se zdravím. Vyšetření je důležité i jako prevence a vždy by mělo jít o komplexní souhrnný obraz metabolických parametrů.

Krevní obraz – patří ke zcela zásadním vyšetřením. Transportní kapacitu pro kyslík do tkání, tedy i svalů zajišťují červené krvinky. Vyšetřuje se jejich počet, velikost, množství krevního barviva hemoglobinu. Přenosová kapacita krve pro kyslík přímo ovlivňuje výkonnost, zejména u vytrvalostních sportů. Vyšetření krevního obrazu obsahuje i tzv. diferenciální rozpočet bílých krvinek. Změny v jejich procentuálním zastoupení mohou ukázat na možné onemocnění – například bakteriální či virové infekce, které se opět projeví na výkonnosti.

Mezi vybraná vyšetření ukazující stav zdraví jaterních buněk a jejich případné poškození patří stanovení enzymů ALT (alaninaminotransferázy) a AST (aspartátaminotransferázy). Oba enzymy, zejména ale AST, se zvyšují i u poškození svalů. Poškození kosterního svalstva, ale i poškození srdečního svalu, dále signalizuje i vzestup CK (kreatinkinázy).  Hodnoty všech uvedených enzymů mohou být zvýšeny i po větší námaze, například vytrvalostním běhu. Informaci doplní ještě vyšetření myoglobinu. Myoglobin je bílkovina kosterního a srdečního svalu, která je skladovací jednotkou pro kyslík. Je podobná hemoglobinu, ale v kontaktu s krví se kyslík snadněji váže na svalový myoglobin a zajišťuje tak přenos kyslíku do svalů. Běžně se myoglobin vyskytuje uvnitř svalové buňky, v případě poškození – intenzivním cvičením či poraněním svalu – však uniká do krve. Upozorní na možnost přetrénování nebo nedostatečné regenerace svalu.

Dusík metabolizovaný z proteinů je v játrech přeměňován na odpadní produkt ureu (močovinu), která ukazuje celkový bílkovinný obrat v organismu. Hladina kreatininu, další odpadní látka, ukazuje na objem svalové hmoty a míru svalové aktivity. Při normální funkci ledvin mohou zvýšené hladiny obou látek ukazovat na přetížení, při déle trvajícím zvýšení již spíše na přetrénování.

Lipidový profil – cholesterol slouží v těle ke stavbě buněk a syntéze hormonů. Vyšší hladiny v krvi mohou způsobit ukládání cholesterolu ve formě ateromatických plátů v cévách a být příčinou infarktu myokardu nebo mozkové mrtvice. LDL-cholesterol (tzv. „špatný cholesterol“) jsou převážně tukové částice sloužící k transportu cholesterolu z jater do dalších částí těla, kde je využíván. Zvýšení jeho hladiny mimo běžné meze je spojeno s vyšším kardiovaskulárním rizikem. HDL-cholesterol (tzv. dobrý cholesterol) – zvýšené hladiny znamenají nižší riziko kardiovaskulárních onemocnění. Triacylglyceroly jsou tukové částice sloužící jako zdroj (skladování) energie. Vyšší hladina triacylgylcerolů, vyšší LDL-cholesterol a nízký HDL-cholesterol zvyšují riziko podstatně více nežli izolovaný vzestup LDL-cholesterolu. Sportovní aktivity pomáhají snižovat hladiny cholesterolu.

Vápník a hořčík se společně s vitaminem D podílí na správné funkci a výstavbě kostí, svalů včetně srdečního, přenosu nervového vzruchu, mají vliv na imunitu. Vzájemné interakce jsou složité, ale pro rekreačního sportovce platí, že by měl být schopen doplnit tyto ionty běžnou vyváženou stravou. Vitamin D je spíše hormonem nežli vitaminem. Má zásadní vliv na udržení objemu i výkonnosti svalů. V zimním období je potřebné jej doplňovat, aby nedošlo ke zbytečnému snížení výkonu a velikosti svalové hmoty – tedy formy. Při dostatku slunečního záření s UVB složkou slunečního záření se vitamin D tvoří v kůži z cholesterolu. V zimním období UVB složka spektra ve slunečním záření ale chybí.  V našich zeměpisných podmínkách je UVB záření ve slunečním svitu přítomno asi od poloviny dubna do poloviny září.

Přímý vztah mezi výkonem sportovce a anemií z nedostatku železa je dobře známý. Hlavní funkcí bílkoviny ferritinu je zásoba železa v organismu. Dostatečné množství ferritinu je zásadní pro dostatečnou tvorbu hemoglobinu i myoglobinu, pro přenos kyslíku do svalů a pro jejich výkon.  Platí v situaci, kdy sportovec nedrží zároveň nějakou razantní redukční dietu, spojenou často zároveň s intenzivním tréninkem. Doplnění zásob železa v organismu tedy vyžaduje nejen suplementaci železem, ale i dostatek proteinů a energetických zdrojů pro tvorbu hemoglobinu (a normalizaci krevního obrazu) i myoglobinu.

Tyreotropní hormon (TSH) je velice citlivý indikátor správné funkce štítné žlázy. Reguluje produkci thyroidních hormonů, které ovlivňují spotřebu kyslíku a rychlost veškeré látkové výměny, fyzické a psychické zdraví, růst a vývoj tkání. Podílí se na mobilizaci tukových zásob a jejich využití jako zdroje energie. Má zásadní význam pro sportovní výkon.

C-reaktivní protein (CRP) je bílkovina, jejíž koncentrace v krvi rychle stoupá, zejména u bakteriálních zánětů, které lze léčit antibiotiky.

Chemické vyšetření moče a močového sedimentu patří k základním laboratorním diagnostickým vyšetřením. V chemickém vyšetření moče se stanovuje řada látek, jako je cukr-glukóza, bílkovina, ketolátky, krev, leukocyty chemicky a dalších. V močovém sedimentu je vyhodnocována přítomnost červených a bílých krvinek, dalších buněk, krystalů, bakterií a dalších.

Některé laboratoře se dnes již snaží vyjít sportovcům vstříc a nabízejí vyšetření i bez doporučení lékaře za přímou úhradu. Poskytují informace o klíčových tělních parametrech metabolismu a zdraví. Lze tak upravit tréninkový i stravovací režim, doplnit, normalizovat či zahájit léčbu tam, kde laboratorní výsledky ukazují na možný patologický stav.

Dle TZ MUDr. Petra Podroužka, CSc., odborného ředitele EUC Laboratoří

Zdroj: medicina.cz

www.euc.cz