Také v letošním roce vyhlašuje Globální iniciativa pro astma na začátek května „Světový den astmatu“. Letos si tento den připomeneme v úterý 7. května. Celosvětová edukační a osvětová aktivita tohoto významného dne upozorňuje na průduškové astma jako na onemocnění, které lze v současné době účinně léčit a snížit tak zátěž, kterou pro nemocné představuje. Astmatem celosvětově trpí až 300 milionů nemocných. Jde tak o jednu z nejčastějších chronických nemocí vůbec. Neléčené nebo špatně léčené astma může své nositele nejen významně omezovat a zatěžovat, ale může je i ohrozit na životě. Proto se informační a vzdělávací aktivity v ČR i ve světě soustředí hlavně na to, aby se nemocní dozvěděli, že astma lze účinně léčit a akutním stavům lze předcházet.

Dlouhodobé heslo celé kampaně zní „I Vaše astma může být pod kontrolou!“. Cílem této akce je proto především upozornit na potřebu zhodnocení příznaků, které na astma mohou upozornit a vést ke včasné diagnóze, zdůraznit důležitost preventivní léčby a připomenout, že správně vedená preventivní léčba může nemocným zajistit velmi kvalitní život bez významných omezení a významně snížit riziko akutních astmatických záchvatů dušnosti.

Průduškové astma je nejčastější chronickou nemocí dětského věku. U dětí a dospívajících se výskyt pohybuje kolem 10 – 12 %. Celkově odhadujeme počet nemocných v České republice na asi 800 000 – 900 000 lidí. Mnozí nemocní ale svou nemoc nemají řádně sledovanou a léčenou a mohou tak nejen mít zbytečné potíže a omezení, ale mohou být i ohroženi těžkým záchvatem dušnosti.

V ČR stále ještě na astma zbytečně umírá několik desítek lidí ročně. Zatímco u dětí úmrtnost prakticky úplně vymizela, u dospělých byl v posledních několika letech zaznamenán zřetelný vzestup. Přitom současná preventivní léčba astmatu je vysoce účinná a bezpečná a pro nemocného nepředstavuje ani žádné významné omezení. Je podávána především inhalačně a její aplikace zabere obvykle asi 1 minutu jednou nebo dvakrát denně.

I když astma může vzniknout v každém věku, většina případů začíná již ve věku předškolním a školním. Zvýšené riziko vzniku nemoci hrozí dětem v rodinách, v nichž už se astma a jiná alergická onemocnění vyskytly dříve, například ve formě alergické rýmy nebo ekzému. Pro včasné rozpoznání nemoci je třeba znát možné příznaky a při jejich objevení včas upozornit praktického lékaře.

Světový den astmatu vyhlašuje Globální iniciativa pro astma (GINA) pravidelně již od roku 1998. O rok později se k této akci připojila i Česká iniciativa pro astma, o. p. s., která ke Světovému dnu astmatu organizuje řadu akcí pro veřejnost i zdravotnické odborníky. Světový den astmatu vyhlašuje GINA vždy na první úterý v květnu a pro letošní rok je jeho heslem „STOP astmatu“.

Česká iniciativa pro astma ke Světovému dnu astmatu pořádá 9. 5. 2019 tradiční odbornou konferenci, tentokrát v sále Autoklubu ČR v Opletalově ulici v Praze. O týden později, 16. května 2019, otevře Česká iniciativa pro astma, o.p.s. (ČIPA), opět tradiční spirometrický stan v Praze na náměstí Míru od 9 do 16 hodin. Příchozí si v něm mohou nechat zdarma a bez doporučení lékaře změřit funkci plic. Pomocí spirometrie přítomní zdravotníci zjistí, jak jsou plíce schopné nádechu a výdechu. Toto vyšetření může pomoci včasnému stanovení diagnózy astmatu nebo některých dalších plicních chorob v době, kdy ještě člověk nevnímá příznaky onemocnění. V průběhu května budou pořádány i různé akce v regionech. Dle TZ

Informace o všech akcích budou průběžně k dispozici na www.cipa.cz

Zdroj: medicina.cz