Dne 6. února 2019 uplyne 100 let od založení Československého červeného kříže – přímého předchůdce současného ČČK. Tento den před jedním stoletím vyslovil prezident republiky T. G. Masaryk souhlas se založením národní společnosti Červeného kříže v nové republice a současně do funkce předsedkyně ČSČK jmenoval Alici Masarykovou.

Ačkoli Červený kříž působí na našem území již od roku 1868 [+], teprve vznik republiky Československé jako suverénního státu umožnil vznik ČSČK jako samostatné národní společnosti. ČSČK tak byl chápán jako jeden z atributů československé státnosti. Těšil se proto široké podpoře československé veřejnosti, pro kterou realizoval široký sociální a zdravotní program. Spolu s Československem zažíval ČSČK nejen vzestupy, ale také pády.

Více k výročí ustavení ČSČK: Úvodník Novin ČČK č.1/2019.

Připomínkou tohoto významného výročí historie Červeného kříže i československého a českého státu je například:

  • ».Reprezentační ples ČČK – 8. února 2019 v Praze na Žofíně;
  • ».Slavnostní shromáždění ke 100.výročí ČSČK – 7. května 2019 v Praze na Žofíně – v předvečer Světového dne ČK&ČP;
  • ».představení publikace Století s Červeným křížem – 7. května 2019 v Praze na Žofíně (obálka);
  • ».pamětní stříbrná mince vydaná ČNB.
  • Zdroj: cervenykriz.eu