Limity pro ochranu před působením chemikálií při práci se zpřísní

 

Limity pro ochranu před působením některých chemikálií při práci se zpřísní. Česko musí sladit své limity s legislativou EU. Podle materiálu, který projedná vláda, se úprava dotkne 14.000 zaměstnanců. Náklady na úpravy výrobních procesů ponesou zaměstnavatelé, většinou se bude jednat o jednorázové investice. Vláda materiál projedná ve středu, na programu je už podruhé.

Směrnice Evropské komise také umožňuje při hlubinné těžbě a ražení tunelů využít přechodného období pro limity oxidu dusnatého, oxidu dusičitého a oxidu uhelnatého do srpna 2023. Zavádí také nově limity například pro vystavení kyanidu draselnému, kyselině akrylové nebo nitroethanu. Sníží se například limit pro oxid vápenatý, dusnatý, dusičitý, kyanovodík, hydroxid vápenatý nebo mangan. Přísnější, než žádá EU, má Česko limit například pro oxid siřičitý, tetrachlormethan, kyselinu octovou. Ty zůstanou stejné.

„Podle informačního systému Kategorizace práce se navržené úpravy dotknou asi 14.000 zaměstnanců. Zejména asi 2500 zaměstnanců při práci s manganem, asi 6000 lidí při práci s oxidem uhelnatým, asi 1000 zaměstnanců při práci s kyselinou octovou a asi 900 zaměstnanců s tetrachloethenem a dále hydroxidem vápenatým,“ uvádí se v důvodové zprávě k dokumentu.

Podle zářijového vyjádření Českomoravské konfederace odborových svazů působí na 2,16 milionu lidí v Česku působil loni v práci některý z rizikových faktorů jako hluk, chemikálie, vedro, záření či vibrace. Přes 320.600 zaměstnanců bylo pak vystaveno pěti a více těmto faktorům. Podle vyhlášky jich je 13. Patří mezi ně nadměrná fyzická i psychická zátěž, chlad, zvýšený tlak vzduchu či záření a chemikálie.

Vláda upraví také nařízení o škodlivých účincích hluku. Podle zveřejněného materiálu bude hluk z tramvajové či trolejbusové trati vedené po silnici I. či II. třídy posuzován podle limitů pro tuto komunikaci, nikoliv pro dráhu samostatně. Vlastník takové tramvajové či trolejbusové trati je podle materiálu znevýhodněný.

Zdroj: zdravi.euro.cz