Zdroj: Pixabay

Češi a Češky prožijí zhruba čtyři pětiny svého života ve zdraví. Obtíže provázejí pak jejich poslední životní pětinu. Podíl zdravých let je v Česku vyšší než průměr zemí EU.

Život v Česku se postupně prodlužuje. Vyplývá to z údajů Eurostatu, Českého statistického úřadu a z výsledků, které ve svém posledním čísle zveřejnil odborný časopis Demografie. Podle nich měly ženy v Česku v roce 2015 při narození před sebou 63,7 roku ve zdraví, muži pak 62,4 roku.

Od roku 2000 do roku 2016 se u mužů protáhl o 4,6 roku a u žen o 3,8 roku. Chlapci, kteří se narodili předloni, tak měli před sebou v průměru 76,2 roku a dívky 82,1 roku. Podle expertů není podstatná jen doba dožití, ale také počet zdravých let bez obtíží a omezení. Ukazuje totiž na kvalitu života.

V Česku se neprodlužuje jen život, ale i doba strávená ve zdraví. Podle autorek odborného článku mezi lety 2007 a 2014 přibyly mužům dva zdravé roky a ženám 1,7 roku. Podle údajů Českého statistického úřadu se život protáhl ale o něco rychleji, a to celkem zhruba o měsíc.

„V České republice je podíl zdravých let na očekávané době dožití relativně vysoký. V roce 2015 činil u žen 78 procent a u mužů 82,4 procenta, zatímco průměr evropské osmadvacítky byl o dva procentní body nižší,“ uvedly autorky článku.

Češi a Češky mají ale celkově kratší život než průměrný obyvatel či obyvatelka EU. Proti nim mají muži očekávanou dobu dožití kratší o 2,5 roku a ženy o dva roky. Počet let strávených ve zdraví je ale srovnatelný s dobou v EU, poukazují expertky.

Ženy v Česku se dožívají vyššího věku než muži. Mají šanci žít zhruba o šest let déle. Zdravých let ale tolik navíc nemají. Bez obtíží mají šanci být o 1,3 roku déle než muži. Podle statistik je rozdíl nad evropským průměrem, který činí 0,7 roku, tedy asi 8,5 měsíce. Ženy v ČR zdravotní omezení překonávají bezmála 19 let, muži zhruba 13 let a čtyři měsíce.

Podle statistik do roku 2014 počet zdravých let a měsíců postupně rostl. Zdravá část se dostala u Češek na 65 let u Čechů na 63,4 roku. U žen tak odpovídala více než 79 procentům očekávané délky života a u mužů téměř 84 procentům. V roce 2015 nastal pokles a doba ve zdraví se zkrátila o rok a její podíl se snížil.

Nejvíc zdravých let mají před sebou lidé ve Švédsku a na Maltě. Švédy, kteří se narodili v roce 2015, čeká podle Eurostatu 74 let a Švédky 73,8 roku bez zdravotních obtíží. Obyvatelé Malty mají před sebou 72,6 zdravých let, obyvatelky ostrova pak 74,6 roku. Delší život bez omezení než v ČR si užijí také lidé v Německu, Irsku, Řecku, Španělsku či Francii. Hůř než Češi a Češky jsou na tom například lidé v Rakousku, Dánsku či Nizozemsku. Průměrný obyvatel EU měl před sebou 62,2 zdravých let, průměrná euroobčanka pak 63,3 roku.

Lidé v EU, jimž bylo 65 let, měli v roce 2015 podle Eurostatu před sebou v průměru 9,4 roku ve zdraví. Češi a Češky se tak ocitli pod evropským průměrem. Ženám v ČR připadlo ještě 8,6 roku bez potíží, mužům osm let. Němky čekalo 12,3 a Němce 11,4 roku ve zdraví, Švédky pak 16,8 a Švédy 15,7 roku.

Zdroj: zdravi.euro.cz