Soutěže Obec přátelská rodině 2017 a Obec přátelská seniorům 2017 mají své vítěze

Soutěže Obec přátelská rodině 2017 a nově také Obec přátelská seniorům 2017 mají své
vítěze. Obce, města i městské části z celé ČR soutěžily o finanční dotaci na aktivity, které
podpoří rodiny či seniory v regionech. Za MPSV předal ocenění a šeky vítězům náměstek
člena vlády Tomáš Petříček spolu se zástupci dalších organizací v Hrzánském paláci v Praze.
V soutěži Obec přátelská rodině 2017 si ceny převzalo pět zástupců obcí a měst. V druhé
soutěži Obec přátelská seniorům 2017 si vítězství převzalo celkem 15 představitelů
samosprávy.
„Jednou z nejlepších cest jak si zachovat obyvatele, s jejichž odlivem se potýkají zejména malé obce,
je právě prostředí přátelské rodinám a seniorům. Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlašuje toto
dotační řízení, aby obcím pomohlo v přípravě na demografické změny,“ řekla ministryně Michaela Marksová.
„Tímto způsobem se snažíme podporovat obce a města v jejich aktivitách, které jsou zaměřené na zlepšení služeb pro rodiny a seniory v menších regionech,“ dodal náměstek ministryně Tomáš Petříček.
Soutěž Obec přátelská rodině pravidelně vyhlašuje MPSV a Stálá komise pro rodinu, rovné
příležitosti a národnostní menšiny Poslanecké sněmovny ve spolupráci s Asociací center pro rodinu, Sítí pro rodinu, Svazem měst a obcí ČR a sdružením místních samospráv. Prvním rokem MPSV ve
spolupráci s Radou vlády pro seniory a stárnutí populace a Sdružením místních samospráv vyhlásilo rovněž soutěž Obec přátelská seniorům.
Letošního ročníku v soutěži Obec přátelská rodině 2017 se účastnilo 17 obcí, které byly rozděleny podle počtu obyvatel do pěti velikostních kategorií. Mezi vítězné obce bude rozděleno šest milionů korun ve formě neinvestičních dotací pro realizaci prorodinných aktivit na místní úrovni.
Vítězi za rok 2017 jsou:
 Vrchoslavice
 Vacenovice
 Krásná Lípa
 Svitavy
 Olomouc
Soutěže Obec přátelská seniorům 2017 se účastnilo 36 obcí, které byly také rozděleny podle počtu obyvatel do pěti velikostních kategorií. Mezi vítězné obce bude rozdělena vyšší částka než u soutěže Obec přátelská rodině vzhledem k výplatě z jiné kapitoly rozpočtu. Bude rozděleno cca 13mil. Kč ve formě neinvestičních dotací pro realizaci proseniorských aktivit na místní úrovni. V každé velikostní kategorii byly uděleny tři místa.
Vítězi za rok 2017 jsou:
 Městys Dub
 Věžnice
 Dubičné
 Nové Hrady
 Lípa
 Kouřim
 Psáry
 Městská část Praha 22
 Zašová
 Městská část Praha 17
 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
 Městská část Praha 7
 Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
„Prioritou každé obce by mělo být vytvářet přátelské prostředí pro rodiny a seniory. Tak, aby rodiny v obcích rády žily, zůstávaly v nich po generace a našly tu zázemí i pro trávení volného času. A nejen senioři také vřelé mezilidské vztahy, kterou jim ukáží, že jsou pro společnost stále potřební nezávisle na věku,“ řekl výkonný ředitel Svazu měst a obcí ČR a starosta Velkého Oseku Pavel Drahovzal.
Vítězové předchozích ročníků soutěže – Obec přátelská rodině peníze využili například na podporu příměstských prázdninových táborů, dovybavení dětských hřišť, zajištění seminářů o rodičovství a výchově dětí, založení dětských koutků, organizovaní akcí podporujících mezigenerační solidaritu apod., což se objevovalo i v letošních přihláškách do soutěže. U soutěže Obec přátelská seniorům se velmi často objevovaly aktivity pro aktivní stárnutí, například vzdělávání v oblasti užívání moderní technologie, semináře, kulturní akce, poznávací výlety, ale i zřizován senior pointů.
Soutěží se mohou účastnit všechny obce, města, statutární města a městské části z celé České republiky. Obce soutěží v pěti velikostních kategoriích. Více informací o soutěžích najdete na webových stránkách MPSV https://www.mpsv.cz/cs/14475.
Petr Habáň
tiskový mluvčí