Foto: Shutterstock
Autor: uza
Mimořádně rozsáhlá retrospektivní studie zpochybnila řadu dosud tvrdošíjně opakovaných pravd o skladbě potravy a o jejímu vlivu na lidské zdraví, včetně toho, že dieta bohatá na tuky včetně nasycených nezvyšuje riziko úmrtí, ale zato dieta s vysokým obsahem sacharidů ano.
Studie, nazvaná PURE (Prospectivě Urban Rural Epidemiology), rovněž zjistila, že pro získání maximálního užitku z příjmu ovoce, zeleniny a luštěnin stačí tři až čtyři porce denně, vyšší konzumace už další benefity nepřináší.

Celkově výsledky naznačují, že dietní doporučení a všeobecné povědomí ohledně těchto základních dietních elementů se zásadně mýlí.

Výzkumníci v rámci PURE sledovali pomocí dotazníků příjem potravy 135 tisíc lidí v 18 zemích světa od nejchudších po nejbohatší za průměrné období 7,4 roku.

Výsledky byly předneseny ve dvou různých prezentacích na setkání Evropské kardiologické společnosti. Zároveň byly publikovány v časopisech The Lancet a v The Lancet: Diabetes & Endocrinology.

Tuky a sacharidy: Nečekaná zjištění

Doktorka Mahshid Dehghan z McMaster University v Hamiltonu v kanadském Ontariu se soustředila na souvislost mezi příjmem tuků a sacharidů a úmrtností na kardiovaskulární onemocnění. Zjistila, že vysoký příjem sacharidů zvyšuje pravděpodobnost úmrtí, zatímco dieta s vysokým podílem tuku celkově i nasycených i nenasycených tuků toto riziko snižuje.
Konzumace tuků nesouvisí s výskytem kardiovaskulárních onemocnění ani s úmrtností na ně, přičemž příjem nasycených tuků naopak tato rizika u mozkové mrtvice snižuje.

„Ve světle těchto zjištění by se měla přepracovat všeobecná výživová doporučení,“ podotýká dr. Dehghan. Souvislosti objasňuje i článek v Lancet: Diabetes & Endocrinology, který se zabývá jejich efektem na krevní lipidy a krevní tlak.

Autoři rovněž zjistili, že vysoký příjem sacharidů má „nejhorší vliv na rozvoj rizikových kardiovaskulárních faktorů“, zatímco mononenasycené tuky jsou prospěšné a nasycené tuky mají neutrální efekt.

„Omezování nasycených mastných kyselin a jejich nahrazování sacharidy má negativní vliv na riziko kardiovaskulárních onemocnění,“ tvrdí. „Naše zjištění nepodporují současná doporučení na celkové omezení příjmu tuků včetně nasycených mastných kyselin.“

Ovoce, zelenina, luštěniny: omezené benefity

Druhá prezentace a článek zveřejněný v The Lancet od Andrewa Mente, PhD, rovněž z McMaster University, zpochybňuje taktéž široce rozšířené přesvědčení, že pokud jde o ovoce, zeleninu a luštěniny, tak platí, že čím více, tím lépe.

Studie potvrdila, že rozumný příjem ovoce, zeleniny a luštěniny prospívá zdraví. Neprokázalo se však, že by tyto benefity rostly zároveň se zvýšenou konzumací. Naopak vědci v rámci PURE zjistili, že maximální prospěšnosti se dosáhne při příjmu tří až čtyř porcí za den. Současné guidelines ovšem doporučují pět porcí denně. Autoři poznamenávají, že mnoho lidí v zemích s nižšími příjmy obyvatelstva si takovou míru konzumace stejně nemohou dovolit.

„Optimální zdravotní výsledky mohou být dosaženy s mnohem umírněnější konzumací, což je ostatně mnohem schůdnější přístup,“ píší autoři PURE.

Umírněný, nikoliv nízký příjem

„Naše studie poprvé poskytla globální pohled na realitu lidského stravování v mnoha zemích a podala jasnější obraz na příjem tuků a sacharidů,“ napsala dr. Dehghan v průvodní tiskové zprávě. „Současné zaměření na nízký příjem tuků zcela ignoruje skutečnost, že strava většiny populace v zemích se středními a nízkými příjmy má vysoký obsah sacharidů, což zjevně souvisí s horším zdravotním stavem. V nízko- a středněpříjmových zemích, kde se strava často sestává z více než 65% energie získávané ze sacharidů, by se výživové guidelines měla přeorientovat od doporučení snížit příjem tuků na snížení příjmu sacharidů. Pro zdraví je pak nejlepší poměr 50 až 55% sacharidů a kolem 35% tuku celkově, a to jak nasycených tak i nenasycených.

Jako observační studie je PURE schopná pouze nacházet souvislosti, kauzalitu určit nedokáže. Přesto se autoři ve své všestranné analýze pokusili posoudit všechny známé rizikové faktory.

Výsledky PURE jsou obzvlášť relevantní pro chudší země a chudší oblasti bohatších států, kde sacharidy – obvykle nízké kvality – představují tři čtvrtiny energetického příjmu. „Je zapotřebí snížit příjem sacharidů na nižší úroveň. Naše údaje nepodporují vyloženě nízký příjem sacharidů, ale rozhodně podporují umírněný příjem kolem 55% z celkového příjmu,“ uvádí Mente.

Připomíná zároveň, že existující guidelines doporučují příjem tuků pod 30%, ale nespecifikují, které by to měly být. To je podle něj cílem jejich dalšího výzkumu.

Ve správné perspektivě

Mente rovněž zdůraznil, že výsledky PURE je třeba brát ze správné perspektivy. Ačkoliv zjištěné souvislosti mají velké dlouhodobé následky v celkové populaci, na individuální úrovni jsou účinky takřka zanedbatelné, což mnoho lidí nedokáže „skousnout“.

„Efekt je ale pouze omezený, pohybuje se někde kolem 20 % snížení relativního rizika. Takže pokud je roční/absolutní riziko úmrtí 1 %, pak se sníží na 0,8 %. Na individuální úrovni je zanedbatelné. A rozhodně se nedá srovnávat s údaji pro souvislost mezi kouřením a rakovinou plic – je asi dvěstěkrát menší,“ uvedl Mente. Nicméně z hlediska veřejného zdraví a dopadu na populaci jsou tyto zjištění velmi důležité.

Zdroje: Mente A, PhD, et al. Association of dietary nutrients with blood lipids and blood pressure in 18 countries: a cross-sectional analysis from the PURE study, The Lancet, Published: 29 August 2017http://dx.doi.org/10.1016/S2213-8587(17)30283-8

Dehgan M, PhD., et al. Associations of fats and carbohydrate intake with cardiovascular disease and mortality in 18 countries from five continents (PURE): a prospective cohort study. The Lancet, Published: 29 August 2017
DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32252-3

Autor: uza

 Zdroj: tribune.cz