Foto: Shutterstock
Kampaň ČLnK Nebojte se zachránit život začne 4. září
Zdroj: ČLnK

Každý den nás média informují o tragických událostech a nehodách, při nichž byl ohrožen lidský život. Včasné a správné poskytnutí první pomoci může v takových případech rozhodovat o tom, jakým směrem se bude vyvíjet zdravotní stav zachraňovaného.
 A to nejen v daný okamžik, ale také v budoucnu. „Při život ohrožujících stavech jde doslova o každou vteřinu, zachránce nemůže ztrácet čas váháním či hledáním správného postupu první pomoci. Měl by znát základní pravidla, jak nejlépe postupovat, aby postiženému pomohl a zároveň neohrozil další osoby, včetně sebe,” zdůrazňuje Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory.

Česká lékárnická komora proto připravila ve spolupráci se společností Teva Pharmaceuticals CR na první zářijový týden kampaň „Nebojte se zachránit život″. Lékárníci v téměř 500 lékárnách budou připraveni svým pacientům vysvětlit jednoduché základní návyky, díky kterým mohou i oni jako laici zachránit život nejen svým blízkým. K dispozici pro ně budou také brožurky s radami o způsobu poskytování první pomoci – ty si mohou odnést domů nebo uložit na dobře dostupném místě v autě.

„Každý z nás se může stát účastníkem dopravní nehody, nebo jiné život ohrožující situace a je dobré být na ně připraven,” dodává Lubomír Chudoba. Tématu první pomoci je na pacientském webu www.lekarnickekapky.cz věnována sekce „Nebojte se zachránit život″, v níž jednotlivé články popisují různé život ohrožující situace i způsob jejich řešení.