Zhubnout a zase přibrat je nebezpečnější než zůstat tlustý. Pacienti s ischemickou chorobou s velkými výkyvy váhy mají mnohem vyšší riziko infarktu, CMP a úmrtí.
 
Autoři studie, publikované v NEJM, v čele s Dr. Sripalem Bangalore z kardiovaskulárního centra při NYU Langone Medical Center v New Yorku analyzovali údaje 9 509 mužů a žen s ICHS ve věku 35 až 75 let. Účastníci měli rovněž vysokou koncentraci cholesterolu a další kardiovaskulární rizika.

Zhruba polovina z nich podstoupila intenzivní terapii na snížení koncentrace cholesterolu. V průběhu průměrně 4,7 let byli monitorováni pro případné změny tělesné váhy a jejich důsledky na zdravotní stav. Ukázalo se, že jojo efekt (střídavé hubnutí a přibírání) je pro ně nebezpečnější, než kdyby nezhubli vůbec.

Pacienti s největšími změnami tělesné váhy měli během sledování výkyvy až 3,9 kg, nejnižší změny byly 0,9 kg. U jedinců, kteří na počátku zkoumání patřili do pásma nadváhy či obezity, vzrostlo riziko infarktu 2,17 x, riziko úmrtí 2,24 x, riziko mrtvice 2.,36 x mezi těmi, kdo měli největší váhovou fluktuaci oproti těm, jejichž váhové výkyvy byly nejmenší. Každá změna tělesné váhy zhruba o 1,4 kg – 1,9 kg se projevila čtyřprocentním nárůstem rizika infarktu, srdeční zástavy, nestabilní anginy pectoris, úmrtí z důvodů srdečního onemocnění nebo nutnosti chirurgického řešení okludované tepny.

Zdroj: tribune.cz