Před pěti lety se až 120 renomovaných partnerských institucí v USA rozhodlo podpořit iniciativu, jak do roku 2017 preventivně snížit o milion každoroční výskyt akutních srdečních příhod a cévních mozkových příhod v populaci. Jejich výskyt a mortalita se sice významně snížily od 60. let minulého století, ale za posledních pět let údaje zase již stagnují.

Mezi nové výzvy v širokém občanském pojetí se zařadilo stop kouření, omezení příjmu soli a transmastných kyselin. V medicíně se objevil akronym ABCS – užívání statinů a aspirinu, management krevního tlaku a cholesterolu a stop kouření. Nepříznivé faktory podporuje v současnosti narůstající obezita, zvyšování počtu diabetiků a nadužívání volně prodejných léků a doplňků stravy.

Výzvy vedly ke zlepšení strategie; výjimku ale stále tvoří vysoký příjem sodíku > 3400 mg / den; snížení je v širší míře těžko dosažitelné. Největší úspěchy byly dosud dosaženy v prevenci a časné léčbě hypertenze. Příznivý je rovněž trend eliminace transmastných kyselin ze stravy. Příznivě se připojuje zavádění jednotné elektronické zdravotní dokumentace a rostoucí popularizace pravidelných fyzických činností.

Program se realizuje, svědčí o zájmu mezi občany i o podpoře se strany sponzorů a organizátorů a skutečně již vykazuje příznivější kardiovaskulární výsledky.

FRIEDEN, ThR, WRIGHT, Janet, S, CONWAY, PH: Is rapid health improvement possible ? Lessons from the million hearts initiative.

CIRCULATION 2017; 135: 1677 – 1680. DOI:10.1161/CIRCULATIONAHA.117.027461

Z referátového výběru doc. MUDr. Jarmily Drábkové, CSc.

Zdroj: medicina.cz