Sestry se budou vzdělávat jak omezovat tabák a kouření

 

Projekt se bude skládat z několika cílených aktivit, např. celodenní intenzivní workshopy I. a II. úrovně, on-line e-learningové vzdělávání či veřejné akce.

*lékaři, sestry, porada

Zdroj: Shutterstock

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT) a Mezinárodní společnost sester v onkologické péči (International Society of Nurses in Cancer Care, ISNCC) s potěšením oznámily pokračování dalších vzdělávacích aktivit sester v rámci Centra excelence pro kontrolu tabáku pro sestry střední a východní Evropy – je jím Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a partnerem projektu je Společnost pro léčbu závislosti na tabáku v Praze. Projekt podpořený nadací BMS navazuje na podobný předchozí projekt, který skončil s rokem 2016. Druhá fáze programu Centra excelence bude zahrnovat pět stávajících zemí z prvního období – Českou republiku, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko, a navíc bude expandovat do Moldavské republiky.

Projekt za SLZT vede Mgr. Iveta Nohavová ve spolupráci s Prof. Evou Králíkovou. Zahraničními partnery jsou Dr. Stella Bialous z Kalifornské university, San Francisco (UCSF) a prof. Dr. Linda Sarna, děkanka, a její tým z Kalifornské university, Los Angeles (UCLA). Partnery z účastnických zemí projektu tvoří sesterské organizace, univerzitní týmy či fakultní nemocnice.

Hlavní cíle projektu jsou: (1) Zvýšení znalostí sester o léčbě závislosti na tabáku a jejich další šíření,
(2) Podpora úsilí v prevenci nádorových onemocnění, a
(3) Ovlivnění vzdělávání sester a ošetřovatelských standardů v praxi prosazováním problematiky kontroly tabáku ve střední a východní Evropě.

Projekt se bude skládat z několika cílených aktivit, např. celodenní intenzivní workshopy I. a II. úrovně, on-line e-learningové vzdělávání či veřejné akce. Důležitým klíčovým záměrem bude identifikovat a podporovat zdravotní sestry, které jsou připraveny/i převzít vedoucí role při prosazování kontroly tabáku v regionu. Pacienti a jejich rodiny budou mít prospěch díky vyšším znalostem a schopnostem sester intervenovat v oblasti kouření a také z aktivního zapojení do prosazování prospěšných zájmů v regionu.

„Jsme velice rádi za tuto příležitost pokračovat mezinárodní sesterský projekt a nadále tak nabízet vzdělávací aktivity v oblasti kontroly tabáku a praktických dovedností zdravotním sestrám v intervenci u svých pacientů. Z našich předchozích výsledků víme, že, z 2000 již vyškolených sester, průměrně každá z nich osloví 5 pacientů-kuřáků za týden a poskytne jim informaci jak přestat kouřit, a případně na koho se obrátit. Můžeme tedy říct, že odhadem 10 000 pacientů slyšelo o škodlivosti kouření a dostalo radu jak přestat kouřit! Sestry jsou v klíčovém postavení a jejich potenciál není plně využit,“ řekla vedoucí projektu Mgr. Iveta Nohavová.
„Mám velkou radost z úspěšného zapojení našich sester v kontrole tabáku i intervenování u pacientů a s potěšením vidím rychle narůstající zájem sester z dalších a dalších nemocnic a měst ČR. To vidíme i v partnerských zemích a těší mne také to, že české sestry jsou v zemích bývalé východní Evropy zcela jistě na špičce v těchto aktivitách,“ dodala prof. MUDr. Eva Králíková.

Vzkaz od Johna Damonti, prezidenta nadace Bristol-Myers Squibb:
„Jsme hrdí, že můžeme podporovat rozšíření tohoto programu, protože zdravotní sestry hrají významnou roli v péči o pacienty i v tom, jak aktivně pečují o své vlastní zdraví. S patřičným vzděláním o odvykání kouření a jeho dalším šířením mohou sestry významně přispět k prevenci nádorových onemocnění v 6 zemích střední a východní Evropy zapojených do projektu,“ říká John Damonti, prezident nadace Bristol-Myers Squibb.

Informace o partnerech projektu:
Nadace Bristol-Myers Squibb (Bristol-Myers Squibb Foundation)
Posláním nadace Bristol-Myers Squibb je podpora rovnosti ve zdraví a zlepšení zdraví, zvláště těch populací, které jsou neúměrně postiženy závažnými onemocněními prostřednictvím posílení komunitní péče o zdraví, zvyšováním integrace lékařské péče a komunitní podpůrné služby či mobilizací komunity v boji proti nemocem. Pro více informací o nadaci Bristol-Myers Squibb navštivte www.bms.com/foundation nebo nás sledujte na LinkedIn, Twitter, YouTube a Facebooku.

Mezinárodní společnost sester v onkologické péči, Society of Nurses in Cancer Care, ISNCC, www.isncc.org Společnost s globálním rozsahem zaměřena na maximalizaci využití zdravotních sester v aktivitách směřovaných na snižování nádorových onemocnění.

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku (SLZT), www.slzt.cz Společnost sdružující zdravotníky všech profesí v podpoře léčby závislosti na tabáku: alespoň krátká intervence při každém klinickém kontaktu a intenzivní léčba dostupná pro všechny, kdo ji potřebují.

Účastníci obdrželi výtisk doporučeného postupu v intervenování u kuřáků pro sestry (Vydáno v rámci ukončené první části projektu.)

Zdroj: zdravi.euro.cz