Rubriky
Aktuality

Čtvrtina pracovníků se domnívá, že jejich práce negativně ovlivňuje jejich zdraví

Každý čtvrtý (26 %) pracovník v EU se domnívá, že jejich zaměstnání ovlivňuje jejich zdraví nepříznivě. Řada zaměstnanců se domnívá, že nebudou schopni vykonávat svou současnou práci po dosažení věku 60 let. Uvádí to Evropská agentura pro zdraví a bezpečnost v práci (EU-OSHA).

Vybrané údaje

  • Více než pětina pracovníků ve věku 50 a více let (22 %) se domnívá, že ve věku 60 let nebudou schopni vykonávat svou současnou práci (Zdroj: Evropský průzkum pracovních podmínek 2015 / European Working Conditions Survey 2015),
  • Téměř polovina Evropanů (45 %) si myslí, že diskriminace lidí ve věku 55 a více let je běžná (Eurobarometer)
  • 35 % pracovníků ve věku 50+ se zúčastnilo vzdělávání hrazeného zaměstnavatelem (41 % ve věkové skupině 35 až 49 let)
  • Téměř třetina (32 %) podniků nemá postupy, jak podporovat návrat zaměstnanců do práce (Zdroj: Evropské šetření mezi podniky o nových a vznikajících rizicích / European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks  ESENER – 2)
  • Podíl lidí, kteří uvádí časový stres a pracovní přetížení zvýšil od roku 2007 (Ad-hoc modul Výběrového šetření pracovních sil – VŠPS, 2013, Labour Force Survey – EFS), viz srovnání ČR a EU v oblasti dopadu práce (impact of work on health) a pracovních podmínek (working conditions) na zdraví.

Evropská pracovní síla se zmenšuje a stárne. Během posledních dvou desetiletí byl v zemích EU zvyšován statutární důchodový věk. To však neznamená, že všichni lidé pracují déle. Přestože se rozdíl mezi statutárním a skutečným věkem odchodu do důchodu snižuje, mnoho lidí opouští trh práce před dosažením důchodového věku (viz srovnání ČR a EU) a zaměstnanost starších pracovníků v zemích EU je stále relativně nízká.

Zdroj: sicialpolicy.cz

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *