Světový den zdraví se slaví každoročně 7. dubna u příležitosti výročí založení Světové zdravotnické organizace (WHO) v roce 1948. Cílem činnosti WHO  je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny. V tento den se  konají různé události zaměřené především na prevenci onemocnění a zlepšení kvality života.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích  pořádá  7.4.2017 pro veřejnost „Den otázek a odpovědí“. Akce se bude konat  v budově KHS        Jč. kraje, Na Sadech 25, Č. Budějovice, v zasedací místnosti  (3. patro), od 9,00 do 16,00 hodin.

Tým odporníků KHS a zástupci dalších organizací – např. Mamma HELP   Centrum              Č. Budějovice,  budou  odpovídat na otázky týkající se činnosti KHS v ochraně a podpoře veřejného zdraví, poskytnou informace v oblasti zdravého životního stylu – zdravé výživy, pohybové aktivity,  k  prevenci nemocí včetně  nácviku samovyšetření prsu. Zájemcům bude provedeno měření krevního tlaku, cholesterolu a procenta tělesného tuku.

V průběhu akce se  v 11.00 hod.  uskuteční přednáška zástupce spol. Mamma HELP k prevenci nádorů prsu.  K dispozici budou zdravotně výchovné materiály k aktuálním tématům zdraví.

Zdroj: khscb.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *