Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc.,MBA vyšetřuje pacienta na přítomnost melanomu
Melanom de novo je agresivnější než „névový“ melanom
Zdroj: MT
Uvádí se, že zhruba jedna čtvrtina melanomů se histopatologicky vyvíjí na podkladě pigmentového névu a většina melanomů tedy vzniká de novo. Nový výzkum nyní odhalil, že melanomy de novo jsou mnohem agresivnější než melanomy vzniklé malignizací již přítomného névu.

Tým vedený Davidem Polsky z New York University Langone Medical Center zkoumal dvě kohorty pacientů zahrnujících 1000 osob v časovém rozmezí asi 30 let. Podle Polskyho jde o jednu z největších studií s robustními nálezy zkoumajících rozdíly mezi melanomy de novo a těmi, jež jsou spojené s névy. Výsledky ukázaly, že melanomy de novo byly signifikantně spojeny s vyšším věkem pacientů v době diagnózy.

“Melanomy de novo byly signifikantně spojeny se známkami agresivity jako je zvýšená tloušťka nádoru, ulcerace a nodulární histopatologický subtyp,” řekl Polsky.

“Celkově byly de novo melanomy diagnostikovány až ve vyšším stadiu a pacienti měli celkové kratší dobu přežití ve srovnání s pacienty s melanomem asociovaným s névem. Důležité je, že asociace mezi melanomem de novo a kratším přežitím nebyla závislá na standardních prognostických faktorech jako je věk, tloušťka nádoru, ulcerace, anatomická lokalizace a mitotický index,” napsali autoři.

Podobné poznatky konsistentně vykázala i recentní retrospektivní studie pacientů, kteří podstoupili biopsii sentinelové uzliny, jež rovněž zjistila statisticky významné rozdíly mezi těmito dvěma typy melanomu. Podle Polskyho se dosud neví, proč jsou de novo melanomy více agresivní, a naznačuje možnou příčinu v genetických alteracích případně v jejich schopnosti obejít imunitní systém.

Polskyho studie také zjistila signifikantně horší přežití u mužských pacientů než u žen v případě melanomu de novo. Žádný rozdíl v pohlaví však nebyl u tohoto parametru nalezen u melanomu asociovaným s névem.

“Mohou existovat rozdíly v expozici karcinogenům ze životního prostředí – například více aktinických keratóz u mužů ve srovnání se ženami nebo odlišnosti v imunitní reakci pacienta vůči nádorům,“ vysvětluje si hypoteticky tento genderový rozdíl Polsky.

Nedávné analýzy údajů z dat z databáze Surveillance, Epidemiology and End Results ukazují, že muži mají obecně kratší dobu přežití než ženy u mnoha typů karcinomu.

 Zdroj: tribune.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *