Evropský testovací týden HIV a žloutenky 2016

ETT HIV a žloutenky

Evropský testovací týden je kampaň probíhající v mnoha státech Evropy s hlavním cílem zpřístupnit bezplatné testování na HIV infekci a letos nově na žloutenku typu B a C, a tím tak předejít pozdnímu odhalení infekce. V letošním čtvrtém ročníku budou probíhat akce spojené s testováním po celé České republice. Zastřešující organizací kampaně je Státní zdravotní ústav. Do Evropského testovacího týdne se zapojuje řada státních, soukromých i neziskových organizací, které nabízí testování na HIV infekci a vybraná pracoviště také na žloutenky typu B a C. V loňském roce se do kampaně zapojilo celkem 417 účastníků z 46 zemí.

V České republice dochází již několikátý rok k vzestupu infekce HIV. Včasné odhalení nemoci umožňuje podstoupit léčbu, která dokáže zajistit kvalitní život. Evropský testovací týden nabízí ideální příležitost, jak odhalit počátky HIV infekce. Čím dříve je infekce odhalena, tím účinněji odpovídá tělo pacienta na léčbu a předchází se nežádoucím komplikacím. Akce budou probíhat od pátku 18. do pátku 25. listopadu 2016. Budou tak předcházet 1. prosinci, kdy si připomínáme Světový den boje proti AIDS.

Akce je určena široké veřejnosti. Nechat otestovat se může každý, kdo byl v minulosti vystaven riziku infekce HIV – zejména prostřednictvím nechráněného pohlavního styku nebo kontaktu s infikovanou krví při injekčním užívání drog. Testování by měli využít především lidé ze skupin ohroženějších HIV infekcí a žloutenkami, tedy muži mající sex s muži, osoby poskytující sexuální služby za úplatu a injekční uživatelé drog.

Seznam organizací nabízejících bezplatné testování bude  na základě přihlášení zveřejněn na http://www.prevencehiv.cz/. Mnoho užitečných materiálů naleznete na originální evropské stránce http://www.testingweek.eu/home.  Zápis prostřednictvím tohoto webu však není propojen se seznamem českých účastníků, kteří se přihlašují prostřednictvím níže uvedené přihlášky zaslané na adresu prevencehiv@szu.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.