Monitorování dechu, pulsu, tlaku, okysličení krve i EKG si budou moci vyzkoušet na modelu i na vlastní kůži návštěvníci interaktivní výstavy Medicína v simulacích aneb Pojďte s námi až za hranice sebe sama. Pořádá ji 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, která se tak rovněž zapojuje do Týdne vědy a techniky v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze ve dnech 7. až 9. listopadu 2016 od 10.00 do 18.00 hodin.

Zájemci  uvidí, jak se učí reagovat lékaři v situacích, kdy jde o život nebo jak se operuje „klíčovou dírkou“, tedy z minimálních řezů v kůži a za pomoci kamery a speciálních nástrojů. Program doplní školení první pomoci včetně použití defibrilátoru. Zároveň se veřejnosti představí i nově vzniklé Simulační centrum 1. LF UK s unikátními počítačem řízenými figurínami.

Děkan 1. LF UK prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., připomněl, že tato výstava je dobrou příležitostí, jak návštěvníkům přiblížit medicínu a vzbudit u mladých lidí zájem o její studium.

V rámci Týdne vědy a techniky pořádá 1. LF UK i čtyři přednášky odborníků, které se uskuteční  ve Faustově domě – v Akademickém klubu 1. LF UK (Karlovo nám. 40, Praha 2) na témata: Zrání krvinek – 4. listopadu v 16.30 hod., Vznik oboru adiktologie a jeho vývoj – 7. listopadu v 16 hod., Jak se učí lékaři – 8. listopadu v 16. 30., Kožní nádory: dožijeme se každý svého? – 11. listopadu v 16. 30 hod. (TZ).

www.lf1.cuni.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *