Pochod proti Alzheimerově chorobě

Udělejte něco pro své zdraví, rozpohybujte své tělo a účastněte se aktivit připravovaných ve městech v rámci Světového dne boje proti Alzheimerově nemoci!

Alzheimerova choroba (demence, lidově Alzheimer) je nejčastější neurodegenerativní onemocnění, při kterém dochází k úbytku mozkových buněk a tím i ztrátě funkce mozku. Důsledkem jsou poruchy paměti, zmatenost, změny chování, dezorientace časem i místem, poruchy chůze i řeči. Léčba zatím není účinná s obecně špatnou prognózou. Změny jsou často rozpoznány pozdě, protože se vyvíjí společně s procesem stárnutí. Podle současných poznatků je toto onemocnění způsobeno zčásti genetickými, ale i vnějšími rizikovými faktory, které lze do určité míry ovlivnit životním stylem. Základ prevence se opírá o dostatek fyzické aktivity, vyváženou stravu, trénink mozku a vyvarování se stresů a depresí.

spolecna-akce-pozvanka-prevence-alzheimer