Rubriky
Aktuality

Po bariatrické operaci hrozí fraktury

Zdroj: NEJM Journal Watch
Pooperační rizika zlomenin jsou po výkonu bariatrické chirurgie zvýšená, a to zejména u pacientů, u kterých byla provedena biliopankreatická diverze. Práci kanadských investigátorů komentoval internista z Mayo Clinic Paul S. Mueller.
 Je známo, že po výkonech bariatrické chirurgie dochází ke snížení kostní denzity, ale dosud  nebylo jasné, zda zvyšují riziko vzniku fraktury.

Kanadští výzkumníci proto v retrospektivní případové kontrolní studii využili lékařské záznamy k vyhodnocení incidence fraktur u 13 000 „těžce“ obézních pacientů (průměrný věk 43; 72 % žen), kteří podstoupili zákrok bariatrické chirurgie. K nim bylo přiřazeno 38 000 kontrolních obézních pacientů stejného pohlaví a věku bez této operace a 127 000 neobézních kontrol.

Po průměrné době sledování 4,4 roku bylo po adjustaci zjištěno signifikantně vyšší pooperační riziko vzniku fraktury u bariatrických pacientů ve srovnání s obézními a neobézními kontrolami (relativní riziko 1,38 a 1,44, resp.).

Zatímco riziko pro vznik fraktury bylo v průběhu sledování stabilní v obou kontrolních skupinách, ve skupině bariatrických pacientů pooperační riziko rostlo a dosáhlo prvního vrcholu ve třetím roce a druhého vrcholu v 11 roce sledování.

Také charakteristika fraktur se měnila po bariatrické operaci. Ve srovnání s obdobím před operací se snížilo riziko distální fraktury dolní končetiny (RR 0,66) a naopak zvýšilo riziko spinální fraktury (RR 1,78), fraktury pánve, kyčlí a femuru (RR, 2,52) a horní končetiny (RR 1,64).

Se signifikantně zvýšeným pooperačním rizikem fraktury byla spojena pouze biliopankreatická diverze (RR, 1,60). Po gastrické bandáži, rukávové resekci žaludku a Roux-en-Y gastrickém bypassu k významnému zvýšení rizika nedocházelo.

„V této studii se po bariatrickém výkonu významně zvýšilo riziko fraktury a měnily se i její charakteristiky (obdobně jako u osteoporózy),“ komentoval v NEJM Journal Watch Paul S. Mueller, internista z Mayo Clinic, Rochester, Minnesota.

Připomněl, že pouze biliopankreatická diverze, jež je kombinovanou restriktivní i malabsorpční metodou, byla významně spojena s excesivním rizikem zlomeniny. „Nicméně, biliopankreatická diverze, jež v kohortě představovala 21 % ze všech bariatrických výkonů, se v USA provádí zřídka,“ poznamenal Mueller.

Upozornil na to, že u ostatních operačních technik byl pozorován jen nesignifikantní trend směrem ke zvýšenému riziku fraktur.

Autoři spekulují, že jejich zjištění by mohly pomoci vysvětlit nutriční faktory (malabsorpce), hormonální faktory spojené se redukcí hmotnosti (např. změny v koncentracích leptinu, estrogenu a adiponektinu) a s proběhlou operací související anatomické změny.

„To znamená, že asociace mezi Roux-en-Y bypassem, rukávovou resekcí a rizikem zlomeniny zůstávají nejasné,“ míní Mueller. Dodal, že studie má také významné metodologické nedostatky, včetně nedostatku informací o medikaci, menopauze, body-mass indexu a příčinách zlomenin. Zdůraznil, že editorialisté doporučili těsnou adherenci k nutričním guidelines a vyhodnocení rizika pooperačních zlomenin u bariatrických pacientů.

Link:

Rousseau C et al. Change in fracture risk and fracture pattern after  bariatric surgery: Nested case-control study. BMJ 2016 Jul 27; 354:i3794.

Bueter M.Bariatric surgery and fractures: Surgeons should consider assessing fracture risk in  post-surgical patients. BMJ 2016 Jul 27; 354:i4057.

 

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.