Program Zdraví národa nabízí dívkám a ženám bezplatné vyšetření trombofilních mutací

Zdroj: MT
Žilní trombóza je třetí nejčastější onemocnění cévního systému. Riziko plynoucí z vrozené poruchy, která způsobuje vyšší tendenci k tvorbě krevních sraženin, může být ještě zvýšeno vnějšími faktory. Mezi ně patří u žen a dívek užívání hormonální antikoncepce, kouření či nadváha.
 Preventivní program Zdraví národa nabízí v období od 26. září do 7. října 2016 všem ženám a dívkám ve věku od 15 do 25 let bezplatné provedení DNA analýzy krve, která jim pomůže zjistit, zda nemají vrozené dispozice ke vzniku krevních sraženin. Zájemkyně mohou bezplatné vyšetření absolvovat v některém z odběrových pracovišť společnosti synlab czech. S pomocí odběrové sestry vyplní žádanku a nechají si odebrat vzorek krve, ze kterého bude provedena analýza DNA. Ta následně vyloučí či potvrdí leidenskou mutaci (FV) a mutaci protrombinu (FII).

Jde o vhodnou příležitost zejména pro dívky a ženy, které užívají nebo plánují, že začnou užívat hormonální antikoncepci. „Kombinované antikoncepční preparáty obsahují nízké dávky estrogenů a progestinů, a pokud uživatelka hormonální antikoncepce trpí skrytou formou trombofilie, je u ní riziko závažných tromboembolických komplikací až stokrát vyšší,“ varuje Mgr. Ing. Bc. Libor Staněk, vedoucí Laboratoře molekulární diagnostiky synlab czech.

Jak dodává, toto riziko dále roste, pokud dívka či žena kouří, má nadváhu nebo se trombóza vyskytuje v její rodině. Znalost genetických dispozic je proto důležitá pro prevenci a minimalizaci komplikací spojených se vznikem trombózy a tromboembolické nemoci. Pokud vyšetření ženám potvrdí jednu z mutací genů či obě, je potřeba, aby výsledky konzultovaly se svým praktickým lékařem nebo gynekologem.

Nositelem genetických dispozic trombofilie, tedy vrozeného sklonu ke zvýšenému srážení krve, je až osm procent české populace. Nejčastějšími příčinami vrozené formy trombofilie jsou mutace v genech pro faktor V (takzvaná leidenská mutace) a faktor II (takzvaná mutace protrombinu). Mezi vnější vlivy zvyšující riziko trombofilie patří právě dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce, kouření, náročné operace, křečové žíly na dolních končetinách nebo obezita.

Program Zdraví národa poskytuje všem zájemcům příležitost postupně projít sérií preventivních laboratorních vyšetření a ověřit si tím bezplatně svůj zdravotní stav. V roce 2015 se ho zúčastnilo 17 443 lidí, o rok dříve 11 694 účastníků. Informace k programu, k tomu, jak pečovat o své zdraví, i odpovědi na případné dotazy najdou zájemci na internetových stránkách www.zdravinaroda.cz a na sociální síti Facebook.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *