V týdnu od 19. do 22. září se u příležitosti Světového dne FH, který připadá na sobotu 24. září, v České republice se poprvé uskutečnil Týden FH věnovaný problematice dědičně zvýšeného cholesterolu v krvi. Familiární hypercholesterolemie (FH) je nejčastější dědičně podmíněná metabolická choroba. Projevuje se vysokou hladinou cholesterolu v krvi. V České republice jí trpí přibližně každý 250. člověk.

V rámci Týdne FH proběhlo měření cholesterolu u zaměstnanců v pěti firmách působících v České republice. Z výsledků za první dva dny měření vyplynulo, že i mnoho mladých lidí má hladinu cholesterolu na hraně nebo dokonce mírně zvýšenou. Pokud mají však současně i vyšší hladinu ochranného cholesterolu (HDL) a jsou jinak zdraví a v dobré fyzické kondici, nemusí být ještě z lékařského hlediska rizikoví. Pacientský spolek s názvem Diagnóza FH, sdružující pacienty s familiární hypercholesterolemií, pořádá tuto osvětovou akci ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu (ČSAT).

V České republice je podchyceno asi jen 15 % z celkového předpokládaného počtu osob s familiární hypercholesterolemií, přičemž u neléčených pacientů dochází k předčasnému rozvoji aterosklerózy. Ta může vést např. k srdečnímu infarktu nebo mozkové mrtvici již mezi 20. a 45. rokem života. Pacientský spolek Diagnóza FH ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu (ČSAT) se proto snaží upozornit na důležitost včasného podchycení nemoci a zahájení léčby. V letošním roce poprvé pořádal v rámci aktivit spojených se Světovým dnem familiární hypercholesterolemie, který připadá na sobotu 24. září, akce s názvem Týden FH proběhla od 19. do 22. září. Cílem je informovat širokou veřejnost o této doposud nepříliš známé nemoci a jejích formách a o možnostech, které moderní medicína nabízí při léčbě tohoto onemocnění.

Obecně je pro prevenci vysokého cholesterolu v krvi důležitý dostatek pohybu a správný jídelníček. Klíčová jsou pravidelná vyšetření hladiny cholesterolu v krvi. Cholesterol je pro funkci našeho organismu velmi důležitý. Jedná se o základní stavební kámen povrchu všech buněk, stavební látku hormonů a je také nepostradatelný pro tvorbu vitamínu D, který zabezpečuje např. pevnost kostí. Pokud máme ale v krvi cholesterolu nadbytek, má tendenci se usazovat v cévních stěnách a způsobovat jejich ucpávání.

Velký význam proto sehrávají tuky v našem jídelníčku. Velmi důležité je přitom jejich složení. Zatímco tuky s převahou nenasycených mastných kyselin podporují snižování cholesterolu, a takové tuky by měly tvořit 2/3 ze všech přijatých tuků, tuky s převahou mastných kyselin nasycených, pokud jich máme ve stravě mnoho, podporují zvyšování hladiny cholesterolu v krvi a celkově zvyšují srdečně-cévní riziko.

Prakticky to znamená používat kvalitní tuky rostlinného původu, vařit s použitím rostlinných olejů (ideálně řepkový, příp. olivový), jíst častěji ryby a nevyhýbat se oříškům. Naopak je třeba snížit spotřebu másla, sádla, ale také uzenin, tučného masa, tučných mléčných výrobků, jemného a trvanlivého pečiva, zejména druhů s polevou či náplní.

V případě dědičně podmíněného zvýšeného cholesterolu v krvi však jen pravidelný pohyb a úprava jídelníčku nestačí. Pacienti s dědičně zvýšenou hladinou cholesterolu musí pravidelně užívat léky na jeho snížení. „Máme k dispozici účinné léky, které hladinu cholesterolu v krvi dokáží snížit. Navíc přicházejí i nové inovativní léčivé přípravky, jež koncentraci cholesterolu v krvi redukují více a současně mají méně vedlejších účinků. Oproti současné léčbě je také možné podávat je podkožně jen jednou za dva týdny nebo za měsíc. Po řádném školení si mohou tyto léky aplikovat i samotní pacienti,“ dodává doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., internista ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předseda ČSAT, která sdružuje lékaře a vědecké pracovníky pracující v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy. Úhrada této moderní léčby familiární hypercholesterolemie se vyvíjí v Evropě nadějně. Letos došlo ke schválení úhrady inovativní léčby na Slovensku a očekává se, že v příštím roce bude dostupná také pacientům v České republice.
www.diagnozafh.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *