Pětina lidí z dotazovaných 8306 klientů lékáren Dr.Max si vůbec nepřipouští, že by je sluneční záření mohlo poškodit. Vyplynulo to z průzkumu provedeného v rámci osvětové kampaně této sítě lékáren, která byla nazvaná „Aby slunce bylo vždy jen přítelem“.

*sport, běh, pohyb

sport, běh, pohybZdroj: Shutterstock

Tři čtvrtiny oslovených mužů i žen tráví přitom denně na přímém slunci více než třicet minut. Polovina respondentů, nejčastěji ženy nad 60 let, také uvedla, že pozoruje na svém těle větší množství pigmentových znamének.

Největší lékárenská síť v Česku se chce podílet na popularizaci fotoprotekce i mimo lékárny. Je to jeden z důvodů, proč se lékárny Dr.Max staly partnerem celoevropské kampaně dermatologů Stan proti melanomu. Během pouhých 4 dnů konání Stan proti melanomu v Česku se lékařům podařilo zachytit na sto případů rakoviny kůže.

Nejagresivnějším kožním nádorem – melanomem – každoročně onemocní čím dál více lidí. Letos přibude podle onkologů zhruba 2200 pacientů. A pětina z nich na následky melanomu zemře. Jedinou prevencí je vedle vyšetření pigmentových znamének ochrana kůže před slunečním zářením. Jak svou pokožku účinně chránit a kdy se slunci zcela vyhnout, poradí zákazníkům speciálně vyškolený lékárenský personál.

Pokud se zanedbá ochrana kůže během vrcholící sezóny, může to mít i tragické následky. Dermatologové varují, že některým typem rakoviny kůže onemocní 45 procent lidí, kteří se dožijí 65 let. Kožní nádory nejvíce ohrožují osoby s kožním fototypem I až II, tedy se světlou pletí, jichž žije v Česku patnáct procent. „I když úmrtnost na rakovinu kůže neroste tak strmě jako její výskyt, i nadále patří právě melanom k nejfatálnějším nádorům. Ročně na něj v Česku zemře přes 430 pacientů,“ říká MUDr. Gabriel Pallay z lékárenské sítě Dr.Max.

Až dvě třetiny kožních nádorů přitom vznikají v důsledku vystavování se škodlivému slunečnímu záření bez dostatečné ochrany. Jedinou účinnou prevencí je fotoprotekce, používání vhodných krémů, plážového oblečení a vyhýbání se slunci přes poledne. Lidé s mateřskými znaménky a ti, v jejichž rodině se rakovina kůže vyskytla, by měli pravidelně chodit na vyšetření.

„Kůže je největší lidský orgán, má řadu významných funkcí a jako první reaguje na fyzikální, chemické nebo biologické vlivy vnějšího prostředí. To jsou jedny z hlavních důvodů, proč naše lékárníky i další personál důkladně a kontinuálně v oblasti dermatologie vzděláváme,“ vysvětluje dále MUDr. Gabriel Pallay. Lékárníci pacienty také upozorňují, pokud jsou jejich léky či doplňky stravy spojeny s rizikem fototoxicity či fotoalergie a hrozí riziko nežádoucí kožní reakce.

V některých lékárnách Dr. Max rovněž vznikají specializované dermokoutky, kde odborný lékárenský personál klientům pomáhá pacientům vybrat péči na míru podle typu jejich pleti a dalších požadavků. Poradí i s vhodnou ochranou citlivé a problematické pokožky před škodlivými slunečními paprsky včetně speciálních přípravků na ochranu znamének,“ upřesňuje PharmDr. Petra Kučerová z brněnské lékárny Dr. Max.

Další dermocentra zatím fungují v Poděbradech, Liberci, Pardubicích a v Karlových Varech a postupně se rozšířují do dalších míst. Vedle fotoprotekce poskytne specializovaný personál zákazníkům poradenství i v ostatních oblastech péče o pleť či vlasy.

Samovyšetření mateřského znaménka

Příznaky, které signalizují počínající přeměnu klidného pigmentového znaménka, jehož včasné odstranění často předejde rozvoji zhoubného nádoru, se určují pomocí tzv. ABCDE pravidla:

A (asymmetry) = asymetrie asymetrická skvrna, která nemá formu např. oválu nebo kruhu

B (border) = ohraničení hranice skvrny by měla být ostrá a pravidelná, pozor na neostré, rozpité ohraničení nebo nepravidelné výběžky

C (color) = barva
znaménko by nemělo být tmavě zbarvené až černé nebo s nepravidelnou skvrnitou pigmentací a různými odstíny

D (diameter) = průměr pigmentové znaménko má mít průměr do maximálně 5 mm

E (elevation) = vyvýšení růst pigmentového znaménka do výšky může být známkou postupujícího nádoru. Hraniční tloušťkou je již 1 milimetr. Pokud je však znaménko již řadu let nad úrovní okolní kůže, nemusí nutně znamenat nebezpečí.

Jestliže jsou 2 či více písmen pozitivních, jedná se o rizikový projev a je čas navštívit dermatologa. Ten po prohlédnutí znaménka provede dermatoskopické vyšetření. Konečná diagnóza je stanovena po biopsii a histologickém vyšetření.

Je vhodné se vyvarovat zvýšeného pobytu na slunci v dětství, protože se podporuje tvorba pigmentových znamének. Zhruba třetina z celkového počtu melanomů vzniká právě na jejich podkladě. Velký význam má spálení kůže, jak v dětství, tak v pozdějším věku. Jediným účinným preventivním opatřením je racionální fotoprotekce.

O melanomu

Maligní melanom je nádor vycházející z pigmentových buněk. Postihuje především bílou rasu, u Asiatů se objevuje vzácně, u černochů téměř vůbec. Častěji k rozvoji melanomu dochází u lidí s nižším fototypem, kteří se při pobytu na slunci obvykle spálí.

Výskyt melanomu má stále vzestupnou tendenci. U mužů se vyskytuje nejčastěji na trupu, zatímco u žen na bérci nebo zádech. Neustále se také snižuje věkový průměr postižených osob. Úmrtnost rovněž stoupá, ale křivka není tak strmá jako u počtu diagnostikovaných případů. To lze přičítat častější a časnější diagnostice a pokroku v terapii. I nadále ale melanom zůstává jedním z nejfatálnějších maligních nádorů. Za posledních třicet let se v České republice výskyt znásobil téměř osmkrát. Ročně je u nás momentálně diagnostikováno téměř 25 případů na 100 000 obyvatel.

Přibližně 10–15 % melanomů je diagnostikováno s postižením lymfatických uzlin a zhruba 5 % se vzdálenými metastázami. Melanom metastazuje velmi časně a v podstatě kamkoliv, vedle uzlin se krevní cestou šíří do vzdálenějších oblastí kůže, plic, jater, kostí a centrálního nervového systému. Hlavními rizikovými faktory pro vznik nemoci je působení UV záření, kožní fototyp I a II, zvýšené množství pigmentových znamének a rodinná anamnéza.

Zdroj: zdravi.euro.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *