Málo soli škodí. Dokonce i hypertonikům. Padá další mýtus?
Zdroj: Medical Tribune
Autor: cin
Velká celosvětová studie zjistila v rozporu s dosud populárním názorem, že dieta s nízkým obsahem soli ve skutečnosti nepřináší benefit a naopak zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Podle studie by měli snížit obsah sodíku ve stravě pouze pacienti s hypertenzí, kteří dosud nadměrně solili.

Vysoká exkrece natria je spojena se zvýšeným rizikem kardiovaskulárních příhod pouze u lidí s preexistující hypertenzí, zjistila studie publikovaná v odborném časopisu Lancet. A nízká exkrece sodíku je jak u pacientů s hypertenzí, tak i u normotoniků spojena se zvýšeným rizikem KV příhod.

Velká celosvětová studie zjistila v rozporu s dosud populárním názorem, že dieta s nízkým obsahem soli ve skutečnosti nepřináší benefit a naopak zvyšuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Podle studie by měli snížit obsah sodíku ve stravě pouze pacienti s hypertenzí, kteří dosud nadměrně solili.

Studii s více než 130 000 účastníky z 49 zemí vedli investigátoři z Population Health Research Institute(PHRI) při McMaster University a Hamilton Health Sciences.

Zaměřili se na to, jaký je vztah mezi příjmem sodíku (soli) a výskytem úmrtí, srdečního onemocnění a iktu u lidí s hypertenzí ve srovnání s normotoniky.  U hypertoniků byla vysoká míra exkrece natria (nejméně 7 g/den) spojena se zvýšeným KV rizikem (HR 1,23). Nízké vylučování sodíku (méně než 3 g/den) bylo u hypertoniků také spojeno se signifikantně zvýšeným rizikem (HR 1,34) ve srovnání s exkrecí kolem 4–5 g/den.

Ale u normotoniků byla pouze nízká exkrece spojena se signifikantně vyšším rizikem (HR 1,26). Výsledky tedy ukázaly, že bez ohledu na to, zda pacienti měli vysoký krevní tlak nebo ne, nízký příjem sodíku byl spojen s vyšším výskytem infarktů myokardu, iktu a úmrtí ve srovnání s lidmi s průměrným příjmem sodíku.

„Jedná se o extrémně důležité poznatky, které zdůrazňují, že je třeba snížit vysoký příjem soli u lidí s hypertenzí, nepodporují však u nich požadavek na redukci příjmu soli na nízkou úroveň,“ sdělil hlavní autor Andrew Mente z PHRI a klinický epidemiolog na McMaster’s Michael G. DeGroote School of Medicine. Současný příjem sodíku v Kanadě je typicky mezi 3,5 až 4 gramy na den. Některá doporučení požadují příjem sodíku pod 2,3 gramy denně, úroveň, které dosahuje méně než pět procent lidí ve světové populaci.

Předchozí studie již ukázaly, že tato nízkosolná dieta ve srovnání s průměrným příjmem vedla ke zvýšenému kardiovaskulárnímu riziku a KV mortalitě, přestože byla spojena s nižším krevním tlakem.

Aktuální studie ukazuje, že rizika spojená s nízkosolnou dietou – méně než tři gramy na den – jsou konzistentní bez ohledu na výši krevního tlaku pacienta. Dále se zjistilo, že zatímco zde je dolní limit, pod kterým příjem sodíku již přináší rizika, zdá se, že rizika spojená s vysokou spotřebou sodíku se omezují pouze na hypertoniky.

Mají být zmírněna restrikční doporučení pro příjem soli?

Jen asi 10 procent populace v této globální studii vykazovalo jak hypertenzi, tak i vysokou spotřebu sodíku (více než 6 g denně). Podle Menteho to naznačuje, že většina lidí v Kanadě a ve většině ostatních zemí konzumuje adekvátní množství soli. Výjimkou byly oblasti s nadměrným průměrným příjmem sodíku jako například části střední Asie nebo Čína. Dodal, že současný obecně doporučovaný denní strop pro konzumaci soli se zdá být nastaven příliš nízko, což platí pro všechny bez ohledu na úroveň krevního tlaku.

„Nízký příjem sodíku mírně snižuje krevní tlak ve srovnání s průměrným příjmem, ale nízkosolná dieta má také další účinky, včetně nepříznivé elevace některých hormonů, které mohou převážit benefity. Klíčovou otázkou není, zda restrikcí solení dosáhneme redukce krevního tlaku, ale zda to zlepší zdravotní stav,“ řekl Mente.

Martin O’Donnell, spoluautor studie a klinik na McMaster University a National University of Ireland Galway, řekl: „Tato studie by měla otevřít diskusi kolem vhodnosti současných guidelines, která doporučují nízký příjem sodíku v rámci celé populace.“

Harlan Krumholz, kardiolog z Yale University a z Yale-New Haven Hospital, v komentáři pro NEJM Journal Watch Cardiology uvedl: „V éře exaktní medicíny budeme chtít vědět, jaká úroveň spotřeby sodíku je optimální pro každého jednotlivce. Do té doby by měl být náš pacient informován, že nízký a vysoký příjem sodíku je rizikový a „střední“ umírněný příjem sodíku je pravděpodobně celkově nejlepší volbou pro hypertoniky, kteří dosud nadměrně solili.“

Přesto American Heart Association trvá na doporučené restrikci soli s tím, že “by veřejnost neměla být znejišťována touto chybnou studií.” Asociace za chybu považuje, že ve studii se prováděla měření pouze u ranních vzorků moči a nikoli vzorků sesbíraných za 24 hodin. To však Mente popírá s poukazem na to, že výsledky z ranních vzorků jsou dostatečně spolehlivé podle odborných redakcí Lancet, NEJM, JAMA i podle WHO. Odvolává se také na výsledky dalších studií, jež v minulosti podle něj prokázaly rovněž zvýšené KV riziko při nízkosolné dietě, a to i při celodenním sběru moči.

Průměrný příjem sodíku v USA činí 3,4 g/den. American Heart Association doporučuje, aby nebyl vyšší než 1,5g/den, zatímco jiné odborné organizace doporučují limit 2,3 g.

Poznámka: Denní příjem chloridu sodného v ČR však mnohanásobně převyšuje doporučené hodnoty a pohybuje se mezi 10 – 15 g/den. V Česku opravdu nemůžeme podporovat heslo: Sůl nad zlato a přisolovat si.

Podle Ministerstva zdravotnictví ČR je Česká republika ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi s průměrnou spotřebou soli 14-15 g na osobu na den, bohužel v popředí. V Evropě se totiž toto číslo pohybuje mezi 8-12 g soli na den a například v Německu, Rakousku a Švýcarsku je to dokonce pouze 6 g. Vyšší spotřebu má naopak Maďarsko, kde tato hodnota činí 16 až 18 gramů na osobu a den.

Doporučená denní dávka soli činí pro dospělého pouhých 5 g, u dětí se doporučují dávky mnohem nižší.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *