Děti s perzistentní alergií na bílkovinu kravského mléka (ABKM) mají nižší densitu kostního minerálu (BMD) a nižší příjem kalcia v předpubertálním věku než děti s jinými potravinovými alergiemi.

Zprávu přinesl časopis Pediatrics v článku publikovaném on-line 19.dubna.

„Přírůstek kostní hmoty v letech rychlého růstu skeletu je významným faktorem ovlivňujícím zdraví kostí v dospělosti … nedosažení maxima kostní hmoty (tzv. peak bone mass) je přitom spojeno se zvýšeným rizikem osteoporózy a fraktur v pozdějším životě,“ uvedla hlavní autorka studie Genevieve Mailhotová z Department of Nutrition and the Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine Research Center, Université de Montréal, Quebec, Canada.

ABKM je nejčastější potravinovou alergií dětí a ovlivňuje od 2 – 3 % dětí. Tato alergie vyžadující přísnou dietu se sice zhruba ve věku 3 let většinou vytrácí, ale až v 15 % případů přetrvává do období dospívání, poznamenali autoři.

„Mléčné výrobky představují více než 50 % příjmu vápníku a vitaminu D u dětí. Eliminační dieta tím zvyšuje riziko nutričního nedostatku a nutnost suplementace,“ připomněla Mailhotová.

Děti ve skupině s ABKM a ve skupině s jinou potravinovou alergií se ve studii nelišily ve výšce, ani v aktivní tělesné hmotě, ale Z-skóre kostní denzity (BMD) v lumbální páteři bylo významně nižší u dětí s ABKM ve srovnání s dětmi s jinými alergiemi. Pokles BMD dokonce o 2 standardní odchylky z průměrné hodnoty BMD byl nalezen u 6 % dětí s ABKM ve srovnání s žádným dítětem ve skupině s jinými potravinovými alergiemi.

cin, zdroj Medicaltribune

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *