Moje zdravá svačinka – soutěž pro školy a zařízení pro děti ve vyloučených lokalitách

Státní zdravotní ústav vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti Moje zdravá svačinka. Soutěž je určena pro všechny děti ze základních, speciálních nebo praktických škol, pro děti z mateřských školek nebo předškolních klubů a dalších zařízení, které se nacházejí v sociálně vyloučených lokalitách.

Cílem soutěže  je motivovat děti a jejich prostřednictvím rodiče k přípravě správné školní svačiny. Je prokázáno, že pokud dítě ráno snídá a  během dopoledne svačí, lépe se soustředí a méně se unaví.

Rady jídelnám a rodičům, jak mají dětem připravit chutnou a nutričně vyváženou svačinu najdete v publikaci, kterou si můžete stáhnout na http://www.szu.cz/zdrava-skolni-svacina.
Sledujte facebook Centra podpory veřejného zdraví:
https://www.facebook.com/CentrumPodporyVerejnehoZdravi/

Uzávěrka soutěže 31. 5. 2016

Zdroj: www.szu.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.