Rubriky
Aktuality

Zdravotní gramotnost seniorů

Zatímco střední délka života se ve všech věkových kategoriích v ČR prodlužuje, zdravá délka života, tj. věk, kdy je člověk přiměřeně svému věku zdravý a soběstačný, zůstává víceméně stejná. To znamená, že nyní se v ČR ve skutečnosti prodlužuje spíše délka života v nemoci. Současně platí, že o zdravotním stavu rozhoduje především životní styl každého z nás a naše vlastní péče o zdraví. Znalost a praktická dovednost správné péče o vlastní osobu a zdraví je tudíž základem, bez něhož nelze zdravou délku života prodloužit. Co vše zahrnuje tzv. zdravotní gramotnost? Údaje o kompletencích zdravotní gramotnosti nejsou pro osoby seniorského věku, preseniory ani pro pečující osoby běžně dostupné. Přitom se jedná o klíčové kompetence, nezbytné pro každého člověka, jejichž význam bude nadále vzrůstat. Náš projekt si klade za cíl tento nevyhovující stav změnit. Oslovili jsme odborníky na jednotlivé oblasti zdravotní gramotnosti: životospráva, specifická a nespecifická prevence nemocí, péče o prostředí, ošetřovatelská péče v domácím prostředí, neodkladná laická první pomoc s cílem vytvořit bodový koncept klíčových kompetencí v těchto oblastech, cílený pro specifické potřeby seniorského věku. Současně garanti jednotlivých oblastí doporučí validní a ověřené zdroje, kde mohou zájemci čerpat další detailní informace. Naším cílem není vytvořit mnohastránkovou odbornou publikaci, ale stručný a každému dostupný seznam základních pravidel a faktů s odkazy na kvalitní rozšiřující informace pro zájemce. Koncepci zdravotní gramotnosti seniorů představíme na celostátní konferenci, vydáme formou brožury a zveřejníme v on-line prostředí. Nečiníme si nárok na úplnost – předpokládáme a vítáme následující odbornou diskuzi a další úpravy, ale na základě naší dosavadní práce vnímáme, že základní přehled kompetencí zdravotní gramotnosti pro seniory u nás citelně chybí. Výstupy z projektu budou využitelné nejen pro hlavní cílovou skupinu, tj. seniory a preseniory, ale také pro pečující osoby, sociální a zdravotní pracovníky a osoby, zabývající se vzděláváním seniorů. Projekt jim poskytne odborná vodítka, na jaké oblasti se při práci se seniory zaměřit, které zásady jsou založené na důkazech, co je podstatné a co méně.

Přihlášky

Projekt „Zdravotní gramotnost seniorů“ je spolufinancován ze státního rozpočtu České republiky z dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností pro rok 2015“. Výše uvedený text odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací tam obsažených.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *