VZP: Výsledkem adresného zvaní jsou více než 3 miliony prohlídek

Za 18 měsíců od roku 2014 do letošního června, kdy VZP zvala své klienty na preventivní onkologická vyšetření dopisem zasílaným přímo na jejich adresy, vykázali lékaři nejsilnější tuzemské pojišťovně přes 3 miliony těchto prohlídek.
Projekt adresného zvaní tak zvýšil docházku na některá vyšetření až o 26 %. Pravidelná preventivní návštěva lékaře přitom může lidem v mnoha případech zachránit život.
Nejvíce se díky pozvánkám zvýšila docházka na takzvaný kolorektální screening, který má za cíl vyloučit rakovinu konečníku a tlustého střeva. V roce 2013, tedy před zahájením projektu, přicházelo na toto vyšetření měsíčně v průměru 31 837 klientů a klientek VZP. Od ledna 2014 do června 2015, kdy už pojišťovna zvala lidi dopisem, přicházelo měsíčně na tutéž prohlídku v průměru 40 142 lidí.
Nárůst docházky byl jasně patrný i u mamografického screeningu. V roce před adresným zvaním na něj měsíčně docházelo v průměru 31 001 žen, pozvánky pak toto číslo zvýšily v průměru na 32 548 žen měsíčně.
Pětiprocentní nárůst zájmu o mamografické vyšetření je navíc zkreslený tím, že už v roce 2013 byl počet těchto prohlídek enormně zvýšený díky mimořádné preventivní akci VZP. Při ní pojišťovna nabídla zaplacení mamografu i těm ženám, které by na to ještě vzhledem k nižšímu věku neměly ze zákona nárok a musely by si tedy vše platit samy.
Tuto nabídku využilo v roce 2013 skoro 27 tisíc klientek VZP. V letech předcházejících roku 2013 byla docházka žen o desítky až stovky tisíc nižší (rok 2008 – 273 tisíc žen, 2009 – 250 tisíc žen, 2010 – 318 tisíc žen, 2011 – 327 tisíc žen, 2012 – 347 tisíc žen).
Z pohledu procentuálního nárůstu nejméně úspěšný, ale z hlediska počtu provedených prohlídek naopak nejfrekventovanější, je dlouhodobě screening rakoviny děložního hrdla. Za osmnáct měsíců, kdy VZP zvala klientky dopisem, vykázali lékaři celkem 1 734 569 těchto vyšetření. To je srovnatelném i s průměrem roku 2013. Proč také zde nepřinesl projekt vzestupný trend? Důvodem je především to, že u tohoto vyšetření je docházka dlouhodobě vysoká, gynekologové ho dělají ženám prakticky běžně při preventivních prohlídkách.
Pozvánky posílala VZP těm klientům, kteří mají na preventivní onkologické prohlídky ze zákona nárok, ale už několik let se jich nezúčastnili.
Cílovou skupinou v rámci projektu adresného zvaní byli:
• u rakoviny tlustého střeva a konečníku muži i ženy ve věku od 50 do 70 let
• u screeningu rakoviny prsu ženy ve věku od 45 do 70 let
• u rakoviny děložního hrdla ženy ve věku od 25 do 70 let
Hranice 70 let byla stanovena jen pro účely tohoto projektu – i nadále ale probíhají screeningová vyšetření bez omezení horní věkovou hranicí. Totéž se týká dolní věkové hranice u screeningu rakoviny děložního hrdla.
Poté, co loni VZP obeslala 1,2 milionu klientů, letos pokračovala druhým kolem pozvánek. Tu dostali ti, kdo na loňskou nereagovali.
TISKOVÁ ZPRÁVA VZP