U příležitosti Světového dne bez tabáku vyhlašuje Státní zdravotní ústav
LITERÁRNÍ a VÝTVARNOU SOUTĚŽ
pro žáky základních škol v ČR
na téma:
„JAK TO UDĚLAT, ABY LIDÉ NEKOUŘILI?“
Do soutěže budou zařazeny literární práce – v rozsahu maximálně 1 stránky formátu A4,
a výtvarné práce – postery, plakáty, videa v maximální délce 4 minuty.
Hodnotí se především originalita, nápad či hloubka, s jakou bude téma zpracováno.
Práce mohou být individuální, celotřídní nebo skupinové.
Každá práce musí být zřetelně označena:
1) jménem a příjmením autora, jeho věkem
2) adresou školy, třídou (popř. i telefonním číslem či e-mailem na kontaktní osobu)
Uzávěrka soutěže je 31. května 2015.
Ze zaslaných prací budou po uzávěrce soutěže odbornou porotou vyhodnoceny
nejlepší práce a jejich autoři budou odměněni zajímavými cenami.
Zaslané práce se nevracejí. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo práce dále použít. Zasláním
práce autor souhlasí se všemi podmínkami soutěže.
Soutěžní práce můžete zasílat na e-mail: hana.janatova@szu.cz nebo poštou
na adresu: MUDr. Hana Janatová, SZÚ, Šrobárova 48,100 42 Praha. Osobní předání
je také možné na dislokovaných pracovištích podpory zdraví:

Brno, Palackého tř. 3a
Jihlava, Vrchlického 57
Karviná, Těreškovové 2206
Liberec, Husova 64
Plzeň, Tylova 20

SZÚ

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *