Pošli příběh – benefiční projekt v roce 2015

Cílem benefičního projektu Pošli příběh je sdílet vzájemně své zkušenosti s onemocněním bohužel tak častým, jakým je rakovina. Poskytnout si nejen rady, vyměnit názory, ale i dodat sílu, odvahu, důvěru a posílit optimistický pohled do budoucnosti. A to především prostřednictvím Vašich příběhů, které můžete elektronicky či poštou zasílat do nadace (adresy naleznete v kontaktech na www.poslipribeh.cz). Svěří se nám i známé osobnosti a své odborné pohledy poskytnout specialisté v oboru psychiatrie, psychologie v poradně na těchto stránkách. Vždyť psychika a emoce jsou obrovskou součástí člověka a není již tajemstvím, že sehrávají svou roli nejen v možné příčině onemocnění, ale také v míře úspěchu zvolené léčebné terapie. Některé příběhy naleznete v časopisech, uslyšíte v rozhlase. Konkrétní informace a aktuality k projektu Pošli příběh pro tento rok, i případné termíny k probíhajícím aktivitám, naleznete na stránkách projektu Pošli příběh. Začíst se do vybraných příběhů z těch již zaslaných, můžete v kolonce Příběhy.
Sekundárně stejně jako ostatní projekty nadace, chce i tento upozornit na nevyhnutelnou podporu výzkumu, na důležitost zvyšování možností včasné diagnostiky a jejího přístupu široké veřejnosti, včetně zvyšování edukace nejen těch, které již onemocnění potkalo, ale nás všech. Bez pochopení příčin vzniku a následném chování této nemoci moderní medicínou v kombinaci s ostatními možnými alternacemi, si lze jen těžko představit, že bude poražena.

Nadační i výzkumný tým vám přeje v roce 2015 hodně zdraví a srdečně vás přivítáme v dalším ročníku benefičního projektu Pošli příběh. V letošním roce jsou pro vás připraveny zajímavé aktivity a setkávání účastníků projektu. Těšit se můžete na sportovní odpoledne, nebo na slavnostní vyhlášení dalších zajímavých a inspirativních poslaných příběhů, vše za podpory partnerů projektu.

Posílejte a sdílejte své příběhy, budeme se na ně těšit, stejně jako na osobní setkání s vámi.