Zdravé jídlo ve školách – konference ke školnímu stravování BRNO 17. září 2014

Vážené kolegyně a kolegové,

rádi bychom Vás pozvali na II. mezinárodní konferenci ke školnímu stravování

ZDRAVÉ JÍDLO VE ŠKOLÁCH

(jak se daří v praxi aplikovat principy správné výživy)

Brno, Nová radnice, 17. září 2014

Toto setkání pořádáme v rámci oslav 50. výročí školního stravování v České republice. Jeho cílem je výměna zkušeností se stravováním mladé generace v jednotlivých zemích.

Konference se bude konat pod záštitou náměstkyně primátora města Brna Ing. Jany Bohuňovské.

Pozvání prozatím přijali naši kolegové z USA, Francie, Ukrajiny, Rakouska.

Program bude upřesněn do konce srpna 2014 a vyvěšen na webových stránkách Společnosti pro výživu.

Místo konání: Sněmovní sál, Nová radnice, Dominikánské nám. 1, Brno

Jednací jazyk: čeština, angličtina

Účastnický poplatek: 400,- Kč (zahrnuje organizační náklady na tuto akci včetně občerstvení po celý den)

Na akci se prosím přihlašujte na níže uvedené adrese do 10. září 2014
Adresa: https://skoly.brno.cz/skoly/skoleni/

Přihlašovací jméno: seminar

Heslo: Seskol.X14

Bližší informace:

Bc. Anna Packová
odborný referent pro školní stravování
OŠMT MMB
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno

telefon: 542 17 21 28

packova.anna@brno.cz