Poslední květnový den se již tradičně nese ve znamení boje proti tabáku. Světový den bez tabáku každoročně připadá na 31. května. Členské státy Světové zdravotnické organizace poprvé vyhlásily světový den bez tabáku v roce 1987. Kampaň upozorňuje na zdravotní rizika spojená s kouřením a má za cíl prosazovat efektivní politiku vedoucí k omezení kouření v celé populaci. Tabák zabije ročně téměř 6 milionů lidí, z nichž více než pět milionů jsou přímí uživatelé tabáku a více než 600 000 jsou nekuřáci vystavení pasivnímu kouření. Hlavní myšlenkou kampaně pro letošní rok je zvýšení daní z tabákových výrobků.(Zdroj WHO).
Právě kouření cigaret představuje nejčastější příčinu vzniku chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Celosvětově počty pacientů s tímto onemocněmím postupně narůstají. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se CHOPN po roce 2020 dostane v celkové úmrtnosti na 3. místo mezi všemi nemocemi. Přestože v minulosti se CHOPN projevovalo častěji u mužů, v souvislosti s epidemií kouření žen v posledních desetiletích se poměr žen a mužů vyrovnal. CHOPN je dlouhodobé zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které se nejčastěji začíná projevovat po 40. roce života. Až v 80 – 85 % případů nemoc způsobuje kouření cigaret. Příčinou však může být i pasivní kouření. U osob, které pobývají v zakouřených místnostech alespoň 40 hodin týdně po dobu 5 let, se zvyšuje riziko onemocnění CHOPN o 48 %. Rizikovou skupinou jsou tedy i osoby, které se často pohybují v prašném nebo výfukovými plyny znečištěném prostředí. K typickým příznakům CHOPN patří kašel (často s vykašláváním hlenů), námahová dušnost, sípání při dýchání a pocit tlaku na hrudi.(Další příznaky onemocnění stejně jako online dotazník, který vám je pomůže odhalit, naleznete na internetových stránkách www.dychani.cz.) CHOPN představuje jednu z mála nemocí, jejichž výskyt v České republice i celosvětově stoupá. Podle WHO lze očekávat, že toto onemocnění „poskočí“ z původně dvacáté pozice v žebříčku celkové úmrtnosti na 3. místo mezi všemi nemocemi. V rozvojových zemích, kde se již díky informačním kampaním a legislativním omezením podařilo kouření omezit, výskyt CHOPN klesá. Nárůst se tedy týká kromě České republiky spíše zemí rozvojového světa, kde protikuřácká legislativa není nebo nefunguje. Úmrtnost na CHOPN v České republice dosahuje přibližně 14,1 osob na 100 000 obyvatel. Na Slovensku je úmrtnost pacientů s touto diagnózou podstatně nižší – 9 osob na 100 000 obyvatel. Podle nejnovějších dat WHO se také zvyšuje počet žen s touto diagnózou. (V USA dokonce už úmrtnost žen na CHOPN převýšila mortalitu u mužů). Dle TZ www.amic.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *