Vyhlášení aktivizačního projektu pro seniory: ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS 2013

Národní síť podpory zdraví, o.s. zahajuje přípravu na podzimní aktivizační projekt pro seniory Rotopedtours a Pěškotours 2013. Vyhlašujeme již 7. ročník tohoto projektu. Hlavním naším partnerem je od roku 2010 Nadace Taťány Kuchařové Krása pomoci.
Cílem projektu je povzbuzení seniorů ke zvyšování pohybové aktivity, jejich aktivizace, zvýšení sebejistoty i obecná podpora zdraví. Chceme upevnit a rozšířit v rámci celé ČR vědomí, že s přibývajícími léty aktivní život nekončí a přitažlivou formou seniorům především vyšších věkových skupin nabídnout akci, která podněcuje k celoročnímu pohybu.
Start je vyhlášen na 1.10.2013 a akce bude ukončena 31.10.2013. Po celý měsíc budou senioři v domovech, seniorských centrech a klubech v ČR sčítat ujeté nebo nachozené metry a kilometry s cílem společně „dojet nebo dojít“ co nejdále. Akce rozhodně nemá soutěžní charakter – vždyť pro někoho, kdo k pohybu potřebuje berle, chodítka nebo jiné pomůcky, je stejným úspěchem překonat třeba i deset metrů jako pro jiného deset kilometrů. Vítězem se stane každý účastník.

Akce bude celostátně koordinována a organizována v již v 10 krajích České republiky a v Praze. Přihlášky jednotlivých zařízení i jednotlivců bude přijímat hlavní organizátor projektu, paní MVDr. Marcela Mathesová (tel.: 736 482 277, email: marcela.mathesova@nspz.cz) v Náchodě, projekt bude koordinovat v Jihočeském kraji Marie Ticháková – jednatelka o.s. za Jihočeský kraj.

Po skončení akce 31. října 2013 bude projekt vyhodnocen a zařízení či jednotlivci budou odměněni. V současné době již máme připraveny plakáty k akci a záznamníky na počty ujetých či ušlapaných kilometrů.

Těšíme se na zájem seniorských zařízení i jednotlivců!!!!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *