Železný adiktolog 2013

ŽELEZNÝ ADIKTOLOG 2013 amatérský triatlonový závod s doprovodným programem – ŽELEZNÝ ADIKTOLOG je celostátní sportovně společenskou událostí, která si klade za cíl rozšířit povědomí o adiktologických službách i závislostech obecně, a v rámci které můžete:
– zúčastnit se triatlonového závodu i když zrovna nejste rození sportovci
– dozvědět se něco o závislostech, těch starých a známých, ale i těch moderních o jejichž existenci možná nevíte … a třeba si zkusit test
– spatřit některé přední české adiktologické odborníky jak na trati triatlonu tak v průběžných rozhovorech
– využít dalšího programu pro dospělé i pro děti
Svojí účastí či přítomností podpoříte obor, který pomáhá lidem ke smysluplnému životu bez závislosti
ČESKÉ BUDĚJOVICE SOKOLSKÝ OSTROV 24.8.2013
START ZÁVODU V 11:00

Ubytování je zajištěno v Sokolovně, která je přímo v místě konání akce!!!
Závod obdržel finanční podporu od Města ČESKÉ BUDĚJOVICE

Závod podporuje i Národní síť pospory zdraví, o.s.