V polovině května 2013 bylo Centrum zdraví, výživy a potravin (CZVP) SZÚ požádáno o zhodnocení zdravotního rizika obsahu mykotoxinu deoxynivalenolu (DON) a jeho rostlinného detoxikačního produktu deoxynivalenol – 3 – glukosidu (DON-3G) v pivu. Zájem vyvolal časopis dTEST – popsal “vyšší koncentrace” českém pivu. Jak je možné přistupovat k případným maximálním limitům pro pivo? Řešením se jeví spíše limit pro slad, nikoli pro pivo. Pokud by výrobci sami přijali politiku tzv. privátních standardů, v očích spotřebitelů (nejen domácích) by vzrostla hrdost na tuto potravinu proslavující ČR.
Více na webu SZÚ (prof. Ruprich)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *