Další Den zdraví se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra

Den zdraví se uskutečnil při příležitosti oslav 110. výročí železniční tratě Tábor Bechyně. Návštěvníkům byly nabídnuty služby Mobilní poradny podpory zdraví – krátné intervence – při měření celkového cholesterolu, krevního tlaku.