V době od 13. – 17. května neordinujeme – probíhá stáž studentů LF UK Plzeň