Semináře “Všech pět pohromadě – Výchova ke správné výživě dětí a mládeže v České republice” pro pedagogy základních škol Vám ukáží, jak efektivněji přistupovat k výchově ke zdraví žáků a to zábavnou a interaktivní formou, která žákům umožňuje přetvářet získané znalosti v praktické dovednosti a budovat si svůj postoj k dané problematice. Pro účely semináře byla týmem odborníků vytvořena metodická publikace, která se mimo jiné zabývá začleněním výchovy ke zdraví do ŠVP a přístupem školských zařízení k tomuto tématu. Vedle metodických návodů publikace obsahuje i praktické návrhy projektových týdnů pro I. a II. stupeň ZŠ. Cílem projektu Všech pět pohromadě je zlepšení zdravotního stavu dětí a mládeže v ČR, zefektivnění výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu žáků a zvýšení motivace škol a pedagogů k inovativním přístupům ve výuce. V rámci semináře obdrží každý účastník ZDARMA publikace o výchově ke zdraví ve formě šanonů a jiné didaktické pomůcky.
Více info hledejte na www.inovativni-vyuka.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *