Nová nabídka služeb a změna v ceníku bude platit od 7. ledna 2013