SENSEN, senzační senioři je projekt Konta Bariéry, který je určen aktivním seniorům. Právě ty chce projekt sdružovat v klubech SENSEN v celé ČR a nabízet jim smysluplný program vzdělávacích a kulturních aktivit. Kluby by se měly stát místem pro setkávání a pro komunitní iniciativy, které dokážou vytáhnout další seniory z ulit a z vlastního pohodlí, vyprovokovat je k aktivnímu zájmu o své okolí a probudit v nich chuť žít naplno.
Zapojení do projektů

Účastnit se našich projektů mohou již existující a dobře fungující společenství seniorů, angažovaní jednotlivci, právnické osoby či neziskové organizace a občanská sdružení, kteří chtějí podporovat programové cíle, ačkoli třeba nemají nominálně v programu práci se seniory, a samozřejmě nově vzniklé kluby SENSEN.

Kluby SENSEN jsou společnou aktivitou Nadace Charty 77 / Konta BARIÉRY, místních seniorských a neziskových organizací, knihoven, muzeí, jednotlivců a místní samosprávy. Půjde o otevřený klub sdružující se na platformě projektů SenSen a volně přístupný všem zájemcům.

Kluby budou vznikat v prvopočátcích tam, kde již aktivní senioři jsou a spojení jim dá především možnost participovat na projektech SENSEN, získat oporu a případně i konkrétní podporu pro jinak nedosažitelné aktivity. Otevře se jim možnost dělit se o to, co dělají, s ostatními seniory po celé republice, a zároveň dostávat inspirační podněty a pomoc zvenčí. V neposlední řadě získají pro sebe nebo své blízké možnost dosáhnout na již existující projekty nadace podporující lidi v tísni i občany se zdravotním postižením.
Více na www.sensen.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *