Když se kuřák stane ex-kuřákem, dosáhne něčeho pozoruhodného. Osobní přínos je nezměrný: lepší zdraví, lepší vzhled, více peněz a vyšší sebevědomí. Obrovský je i účinek na společnost (nižší náklady na zdravotní péči, silnější hospodářství atd.). Proto je tato kampaň oslavou ex-kuřáka, jako pyšného a nezastavitelného vzoru pro ty, kteří ještě musí přestat.
iCoach
Přestat kouřit není vůbec nic snadného. Proto tato kampaň nabízí velmi účinný nástroj, který kuřákům pomůže přestat kouřit. iCoach je digitální platforma po zdravotní koučink s bezplatným přístupem, která je dostupná ve 23 úředních jazycích EU. Na rozdíl od jiných digitálních zdravotnických nástrojů iCoach se zaměřuje také na ty, kdo přestat nechtějí, a na lidi s vysokým rizikem recidivy. Dosavadní výsledky byly úžasné. Kouřit přestane více než 30 % těch, kdo s programem začnou.
EU se soustředí na kouření
První právní předpisy o kontrole tabáku byly přijaty v 80. letech 20. století. Od té doby právní předpisy a politika EU zaměřená na skoncování s kouřením a prevenci kouření urazily dlouhou cestu. Počet kuřáků v EU pomalu klesá a docela dost jich už se svým zlozvykem skoncovalo.

Kampaň „Help – Pro život bez tabáku“, která začala v roce 2005, skončila nedávno v roce 2010. Plodná kampaň se soustředila na prevenci kouření, na to, jak přestat kouřit, a na pasivní kouření a zaměřila se zejména na mladé Evropany ve věku od 15 do 25 let. Dnes je projekt „Nezastavitelní“ přirozeným pokračováním této kampaně, jehož cílem je podnítit kuřáky k tomu, aby s návykem skoncovali.

Zbývá toho ještě udělat hodně. Třetina Evropanů si stále pravidelně zapaluje a mnozí stále umírají na nemoci související s kouřením. Není to jen lidská tragédie, ale velký zdravotní a socioekonomický problém, protože značně zatěžuje veřejné zdravotnictví a okrádá Evropu o pracovníky, které v těchto složitých ekonomických časech potřebuje jako hnací sílu konkurenceschopnosti.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *