Bariatrické chirurgické úpravy snižují výskyt kardiovaskulárních příhod ?

Švédská prospektivní studie s 15letým sledováním obézních jedinců po bariatrických výkonech prokázala 30% snížení závažných akutních oběhových příhod a 50% snížení náhlých srdečních smrtí oproti srovnatelnému souboru obézních jedinců s běžnou neoperační dietní léčbou obezity spojenou s anorektiky. Statisticky významné úspěchy byly zveřejněny v prvním lednovém čísle Journal of the American Medical Association – JAMA v roce 2012.