Publikaci Průvodce sociální oblasti města České Budějovice pro rok 2012 připravil pro občany odbor sociálních věcí magistrátu města.
Brožurka obsahující přehled a aktuální kontakty je k dispozici zdarma a občané si ji mohou vyzvednout na Magistrátu města České Budějovice nebo u organizací, které jsou v ní uvedeny.
Náměstek pro školství a sociální věci, Mgr. Petr Podhola sděluje: „Brožurka představuje široké spektrum sociálních služeb, které jsou v krajském městě nabízeny a je tak určená všem lidem, kteří potřebují pomoci v nejrůznějších oblastech života. Průvodce obsahuje přehled neziskových organizací poskytujících sociální služby či služby doplňkové a dalších institucí činných v sociální oblasti. U všech služeb naleznou občané popis dané služby, časový rozvrh a kontakty na pověřené osoby.“
Podhola dále dodává: „Průvodce sociální oblasti není žádnou novinkou – vychází již desátým rokem a to také díky velmi dobré spolupráci s jednotlivými poskytovateli sociálních služeb. Těm je Průvodce také distribuován. Takto se Průvodce dostává k těm nejpotřebnějším – uživatelům sociálních služeb a napomáhá k jejich lepší orientaci v systému a k zajištění provázanosti služeb.“

„Průvodce sociální oblasti města České Budějovice pro rok 2012 je zároveň jedním ze stěžejních dokumentů, který vzniká v rámci projektu Rozvojový plán sociálních služeb České Budějovice. Ten je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V tomto roce by také měl vzniknout nový Rozvojový plán sociálních služeb na období let 2013 – 2018,“ upřesňuje Mgr. Šárka Kovárnová, koordinátorka plánování sociálních služeb.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *