KUCHAŘKA LÉKAŘŮ ČESKÝCH – NOVINKA

Unikátní kuchařka představuje 52 význačných českých lékařů prostřednictvím jejich esejů o jídle a vztahu k němu, ale také o životě. Autoři uvádějí svá oblíbená jídla a seznamují čtenáře s jejich recepty. Lákavá vyobrazení doporučených pokrmů jsou skvělým povzbuzením chuti k jídlu.
Úvodní slova garanta a spolueditora Štěpána Svačiny jsou mj. profesionálním upozorněním, že až tři čtvrtiny chorob jsou zaviněny výživou. Přesto je patrno z uvedených receptů oblíbených jídel autorů, s jakou radostí ze života a chutí předávají své zkušenosti z vynikajících pokrmů, sice ne vždy dietních, ale zamilovaných – ze zcela odlišného oboru – totiž z kulinářství!
Krátký životopis s fotoportrétem autora, jeho názor na život a vztah k jídlu na počátku každé kapitoly a u každého jeho receptu přibližuje čtenáři mj. také osobnost lékaře v jakési nové a nezvyklé „člověčí podobě“.
Autoři jsou řazeni abecedně. Životní vzpomínky, pestré zážitky z cest, přiznání zamilovaných jídel jsou předehrou k uvedení vlastního oblíbeného receptu. Autoři brali inspiraci většinou z rodinných tradic. Pokrmy exotičtější často spíše dokumentují navštívenou zem než slast z nezvyklých chuťových prožitků. Pochopitelně nechybí ani chvála vína!
Publikace není jen speciální kuchařkou, ale i určitým obrazem soukromí jednotlivých osobností, což knize dodává originalitu. Prozrazuje, že lékaři jedí rádi, jídla a klidného stolování v kruhu rodinném si většinou váží a někteří i velice rádi vaří. Vynikající obrázky hotových pokrmů výborně dokreslují předkládaný text. Recepty jsou osvědčené a autorům chutnaly.
Tím, že je kniha psána velice čtivě a „s chutí“, má reálný předpoklad se stát navíc odpočinkovou literaturou i inspirací pro všechny, kteří si umějí vážit – právě tak jako autoři – nejen dobrého jídla, ale i dalších životních hodnot.
Zdroj: medicina