SVĚTOVÝ DEN PROTI OSTEOPOROZE – 2011

Počet postižených osteoporózou v České republice se odhaduje na 500 000 žen a 200 000 mužů. Lékaři odhadují, že se v roce 2050 náklady na léčbu osteoporózy vyšplhají až na 76,7 miliard eur.
Odezvou na alarmující zprávy o stoupajícím počtu onemocnění osteoporózou bylo založení Ligy proti osteoporóze (LPO), která byla v listopadu 2004 byla přijata za řádného člena Mezinárodní nadace pro osteoporóze IOF – International Osteoporosis Foundation.
Prvořadým úkolem LPO je působení na poli osvěty a šíření informací o závažnosti osteoporózy, o významu prevence, o potřebě včasné diagnózy a včasného zahájení léčby. Liga zajišťuje, aby tyto informace byly zpracovány a publikovány ve formě přístupné široké veřejnosti, aby vedly k zájmu a spoluzodpovědnosti nás všech za své zdraví. Neodmyslitelná je spolupráce s jednotlivými lékaři, zdravotnickými zařízeními, především osteocentry, která poskytují specializované poradenství. Aktivity Ligy jsou provázány s Českým národním fórem proti osteoporóze.
International Osteoporosis Foundation je mezinárodní nevládní organizace, ustavená v roce 1987 nejprve jako Evropská nadace pro osteoporózu, která se v roce 1998 propojila svou činnost s Mezinárodní federací pro onemocnění skeletu. Vizí IOF je svět bez osteoporózy. V rámci své činností IOF pravidelně pořádá Světový den proti osteoporóze, který připadá na 20. října. V tento den organizuje IOF různá setkání, například s významnými osobnostmi, které osteoporóza postihla. Jejich hlavním cílem je na toto onemocnění upozornit. Letos se k tomuto světovému dni připojuj i Česká republika. Tváří boje proto osteoporóze se stala Dagmar Havlová, která sama osteoporózou trpí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *