SVĚTOVÝ DEN SRDCE

Každý rok zemře na kardiovaskulární onemocnění 17,1 milionu lidí na celém světě. V Česku loni kardiovaskulární choroby stály život 53 590 lidí, což představovalo 50,2 procenta všech úmrtí. Oproti roku 2009 toto číslo pokleslo zhruba o tři procenta.
Nemocí srdce a cév (tzv. kardiovaskulárních chorob) je velké množství, nejčastěji se však vyskytuje jen několik málo z nich. Jsou to především: ischemická choroba srdeční (ICHS) – porucha prokrvení srdce v důsledku zužování srdečních tepen, srdeční infarkt – odúmrtí části srdce při úplném uzávěru některé srdeční tepny, a mozková mrtvice – uzávěr některé z mozkových tepen spojený s odúmrtím části mozkové tkáně. ¨
K dalším kardiovaskulárním chorobám patří např. srdeční selhávání, chlopenní vady a další.
Příčinou většiny kardiovaskulárních chorob v Česku je ateroskleróza. To je degenerativní a zánětlivé onemocnění cév, při kterém se v porušené cévní stěně ukládají tukové látky, především cholesterol. Přitom dochází k postupnému zužování nebo dokonce uzávěru postižených cév.
Rozvoj aterosklerózy trvá desítky let a její počáteční stadia lze prokázat dokonce již u dětí. Nejde přitom o proces nezvratný; účinnou léčbou jej lze příznivě ovlivnit. Základem prevence a léčby aterosklerózy je dodržování zdravého životního stylu a ovlivňování rizikových faktorů.
Těmi jsou zvýšení cholesterolu a dalších tukových látek v krvi, vysoký krevní tlak, cukrovka a kouření, ale i obezita a nedostatek pohybu.
Co pro SVÉ srdce můžete udělat?
Přestaňte kouřit, zdravě se stravujte, měli byste omezit celkový příjem tuků, preferovat tuky rostlinné před živočišnými, konzumovat dostatečné množství zeleniny a ovoce, zařadit do jídelníčku ryby a celozrnné výrobky a omezit solení. Pokud máte zvýšenou hladinu cholesterolu v krvi, měli byste zařadit do jídelníčku 2 gramy rostlinných sterolů denně. Dále byste měli být fyzicky aktivní minimálně 30 minut denně 7 dní v týdnu. Jestliže máte nadváhu nebo obezitu, upravte energetický příjem tak, aby došlo k poklesu tělesné váhy. Snídani si sněz sám, o oběd se rozděl s přítelem a večeři dej nepříteli, je stále platné přísloví. Udržujte si hodnoty cholesterolu pod 5 mmol/l u celkového cholesterolu, pod 3 mmol/l u LDL cholesterolu a pod 130/80 mm Hg u krevního tlaku. Nechávejte si zkontrolovat hladinu krevního cukru nejméně 1x ročně.
Jestliže se u vás v rodině vyskytlo kardiovaskulární onemocnění, nechte vyšetřit i vaše rodinné příslušníky. A hlavně berte léky podle předpisu vašeho lékaře.
Najděte si každý den chvilku pro sebe
Měli byste se naučit ve svém zájmu zvládat nervové vypětí a stres a nezapomínat na dostatečný spánek a odpočinek.
Hlavně smích a dobrá nálada pomáhá nejen zlepšit den, ale také zdraví!