Soutěž o nejzdařilejší akci v rámci Mezinárodního nekuřáckého dne 2011

Soutěž o nejzdařilejší akci v rámci Mezinárodního nekuřáckého dne 2011

určeno pro Střední zdravotnické a Vyšší zdravotnické školy

Při příležitosti Mezinárodního nekuřáckého dne, kterým je letos 17. listopad, vyhlašují Národní síť podpory zdraví o. s. a Státní zdravotní ústav jedenáctý ročník soutěže o nejzdařilejší akci, která bude sloužit k propagaci tohoto dne. Soutěž je určena pro studentky a studenty Středních zdravotnických a Vyšších zdravotnických škol jakožto budoucí profesionály, v jejichž rukou bude primární prevence, výchova ke zdraví a podpora zdraví. Soutěže se mohou účastnit celé školy, jednotlivé třídy nebo jen vybraná skupina studentů.

Hodnotit se budou následující kritéria:
-originalita nápadu
-rozsah akce a počet účastníků (třída, obec,…)
-ohlas ve sdělovacích prostředcích a ve veřejnosti
-dokumentace (foto, video, výstřižky z tisku, el. prezentace, apod.)

Soutěž bude vyhodnocena komisí složenou ze zástupců Národní sítě podpory zdraví a Státního zdravotního ústavu do 10. 12. 2011.

Pro vítěze jsou určeny tyto ceny:
místo: 5.000,– Kč
místo: 3.000,– Kč
místo: 2.000,– Kč

Přihlášku do soutěže je třeba podat do 15. 10. 2010 písemně nebo e-mailem na následující adresu, na které je též možno získat bližší informace. Lenka Švábová Státní zdravotní ústav Šrobárova 48 100 42 Praha 10 Tel.: 267082371 e-mail: lenka.svabova@szu.cz

Soutěž je v roce 2011 podpořena z Národního programu zdraví, projekt podpory zdraví č. 10008