Rubriky
Aktuality

KONFERENCE NA SLOVENSKU

Ústav hygieny v spolupráci so SLS každoročne organizuje vedecko-odbornú konferenciu Životné podmienky a zdravie.
V roku 2011 sa XIX. vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou ŽIVOTNÉ PODMIENKY A ZDRAVIE
uskutoční v dňoch 19. 09. – 21. 09. 2011 v Kongresovom centre Kúpeľov Nový Smokovec, a.s.
Tematické zameranie:
1. Životné prostredie a zdravie
2. Výživa a zdravie
3. Ochrana zdravia pri práci
4. Ochrana a podpora zdravia detí a mládeže
5. Psychosociálne a behaviorálne faktory a zdravie
6. Životné podmienky a zdravie rómskych komunít
7. Výchova a vzdelávanie vo verejnom zdravotníctve
8. Varia

Přihlášky:Prof. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
Ústav hygieny LF UK, Špitálska 24, 813 72 Bratislava
Tel. č.: +421 2 59357464, Fax: +421 2 59357550
E-mail: hygiena.sekretariat@fmed.uniba.sk
http://www.fmed.uniba.sk/index.php?id=3263

 

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *