V rámci Projektu Žij zdravě, financovaného z fondu prevence VZP ČR byla uskutečněna v červenci 2011 v Praze TK , na které hovořil profesor MUDr. Martin Haluzík, DrSc., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze o novinkách v léčbě obezity a cukrovky 2. typu.
Informace zůstávají stejné! Výskyt obezity celosvětově stoupá a stává se zdravotním i ekonomickým problémem nejen vyspělejších zemí světa, ale v současné době už také Indie a Číny. Také je známo, že obezita přináší riziko vzniku cukrovky, především 2. typu, vysokého krevního tlaku, zvýšení hladin lipidů a další poruchy, které se souborně označují jako metabolický syndrom.
Přitom nejlepší prevencí uvedených poruch zůstává zdravý životní styl, pravidelná fyzická aktivita a přiměřená strava, při které energetický příjem odpovídá energetickému výdeji.
Základem léčby obezity jsou především režimová opatření – redukční dieta a pravidelná fyzická aktivita. Pro některé pacienty s těžšími stupni obezity (BMI nad 40 kg/m2) zůstává metodou volby a rozumným řešení, tzv. bariatrická chirurgie (chirurgický zákrok na žaludku nebo na tenkém střevě).
Farmakologické možnosti s výjimkou inhibitoru střevní lipázy (látky, která zpomaluje vstřebávání tuků ze střeva) jsou v současné době minimální a pro vedlejší účinky byly dokonce staženy z trhu! Používání potravinových doplňků na hubnutí odborníci nedoporučují, protože většinou nemají objektivně prokázanou účinnost.
V léčbě cukrovky 2. typu se v poslední době objevila řada novinek. Nejvýznamnější z nich je léčba založená na účinku inkretinů (k dispozici jsou léky, které buď zvyšují hladinu hormonu GLP-1 (gliptin) nebo stimulují jeho receptory (GLP-1 agonisté). Tyto léky snižují glykémii, vedou také k mírnému snížení krevního tlaku a předpokládá se, že by mohly mít i ochranné účinky proti kardiovaskulárním komplikacím. GLP – 1 agonisté navíc vedou ke snižování hmotnosti.
GLP – 1 agonisté se podávají převážně injekčně (2x nebo 1x týdně). Předpokládá se, že tyto léky budou v budoucnosti využívány i při léčbě obezity nebo prevenci cukrovky.
Další zajímavou skupinou pro léčbu cukrovky jsou tzv. glifloziny – léky, které zvyšují vylučování glukózy ledvinami. Tím vedou ke zlepšování cukrovky, snižování krevního tlaku a k mírnému poklesu hmotnosti.
Ačkoliv léčba cukrovky je dosažitelná a dobře rozvinutá, nejdůležitější zůstává prevence v podobě zdravého životního stylu, základem jsou dietní opatření a pravidelná fyzická aktivita, jak již bylo řečeno, ale stále musí být populaci připomínáno!
Důležité informace, doporučení i rady obezitologů, endokrinologů, nutričních terapeutů a instruktorů pohybových aktivit, jak jsme již opakovaně informovali jsou stále dostupné na:
www.zijzdrave.cz
www.amic.cz

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *