Novinářská cena EU v oblasti zdraví 2011

Účelem novinářské ceny EU v oblasti zdraví 2011 je podpořit kvalitní novinářskou práci, která zvyšuje informovanost občanů o otázkách péče o zdraví a o právech pacientů.
Tato cena je součástí kampaně „Evropa pro pacienty“, jež klade důraz na 12 politických iniciativ v oblasti zdraví. Všechny spojuje jeden záměr: zkvalitňovat zdravotní péči v Evropě.
Cena bude udělena těm novinářům, jejichž články veřejnosti výrazně napomohly porozumět určitým otázkám zdraví a jejichž práce odráží očekávání i náhled pacientů a pracovníků ve zdravotnictví.
Zvláštní cenou budou odměněny články na téma „jak přestat kouřit“.

Cena respektuje svobodu a pluralismus sdělovacích prostředků a je v souladu se záměrem Komise zlepšovat komunikaci mezi evropskými orgány a občany Unie.

Výběr vítěze bude probíhat ve dvou kolech:
1) Národní poroty členských států vyberou jednoho kandidáta z každé země.
2) Evropská porota pak vybere konečného vítěze celoevropské soutěže a další dva příspěvky, jež se umístily za ním.
Kampaň Evropa pro pacienty a novinářská cena jsou financovány v rámci druhého programu Společenství v oblasti zdraví pro období 2008–2013.

http://ec.europa.eu/health-eu/journalist_prize/2011/index_cs.htm